Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Jakub Lipnicki klasa II a – przewodniczący
  • Błażej Tatarek klasa II c – zastępca przewodniczącego
  • Kacper Męcka klasa I g – zastępca przewodniczącego
  • Anna Chorzelska klasa II c – członek

Opiekunowie Samorządu:

  • p. prof. Karolina Domagała
  • p. prof. Dorota Żesławska

Czym jest Samorząd Uczniowski?

To jeden z kilku jeden z organów szkoły, który obejmuje całą społeczność uczniowską. Jest niezależny od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce był m.in. Janusz Korczak. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego czerwiec 2015 r.

Opublikowano Autor: