Rekrutacja 2018

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...] na rok szkolny 2018/2019 kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od 18 maja do 18 czerwca 2018 roku.

Opublikowano Autor: