Rekrutacja 2017

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych [...] na rok szkolny 2017/2018 kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od 19 maja do 19 czerwca 2017 roku.

Opublikowano Autor: