Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt trwa od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2016.

Cele projektu to:
- doskonalenie umiejętności uczenia się,
- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych,
- rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości,
- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystanie narzędzi informatycznych,
- rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej,
- nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem,
- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,
- poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu i obszaru zawodowego.

Projekt zakłada udział nauczycieli języków obcych, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz przyrody w szkoleniach za granicą.

Koordynator projektu: p. prof. Małgorzata Korpus.

Informacja z dnia 17 września 2015 r.:

W ramach projektu „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” pani Małgorzata Korpus, pani Joanna Wołkowicka, pani Marta Leśniak, pani Elina Szago-Lalak, pani Beata Koszyk, pani Beata Gendek-Barhoumi oraz pani Katarzyna Kornecka-Nalewajka wzięły udział w szkoleniach metodyczno-językowych, w szkoleniu z wykorzystania dramy w pracy z uczniem a także kursie języka hiszpańskiego. Szkolenia miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szkocji, Hiszpanii, i były finansowane ze środków programu PO WER.

Udział w szkoleniach okazał się fantastyczną okazją do rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli. Szkolenia metodyczno-językowe pozwoliły nauczycielkom języków obcych na pogłębienie wiedzy na temat technik pracy, w tym metod aktywizujących, wykorzystania na lekcjach nowoczesnych technologii, środków ułatwiających wprowadzenie i utrwalenie treści lekcyjnych. Szkolenia pozwoliły nauczycielkom na dokonanie konstruktywnej samooceny stosowanych w codziennej pracy metod. Pozwoliły odkryć niuanse cywilizacyjne odwiedzanych krajów, przybliżyć ich kulturę i zwyczaje.

Dzięki szkoleniu z wykorzystania dramy w nauczaniu, pani Beata Gendek-Barhoumi, opiekun szkolnej grupy teatralnej,  miała okazję pogłębić znajomość metod pracy z narzędziami każdego amatora teatru: ciałem i głosem. W programie szkolenia znalazły się również techniki integrujące grupę i wyzwalające kreatywność, pozwalające na wiarygodne budowanie interpretowanej postaci. Szkolenie pozwoliło odkryć szeroki repertuar sposobów adaptacji i interpretacji dzieł scenicznych oraz zapoznać się z nowościami wydawniczymi anglojęzycznego kręgu kulturowego.

Udział w kursie językowym, pozwolił pani Katarzynie Korneckiej-Nalewajce na szlifowanie języka hiszpańskiego, celem poszerzenia w przyszłości oferty szkoły o naukę tego języka. Dodatkowym atutem udziału w kursie językowym, poza pogłębieniem umiejętności słownikowych, gramatycznych, cywilizacyjnych była obserwacja wykorzystywanych w pracy z kursantami technik.

Udział w szkoleniach niewątpliwie przyczynił się do lepszego przygotowania metodycznego, językowego oraz merytorycznego uczestników. Dzięki projektowi, nauczyciele mieli okazję poprawić umiejętność organizacji i zarządzania projektem a także współdziałania. Ponadto, projekt pomógł poszerzyć wymiar europejski szkoły: nauczyciele zyskali wiele cennych obserwacji dotyczących sposobu funkcjonowania placówek europejskich, nawiązali kontakty, które mogą zaowocować współpracą szkół.

Informację przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka – Nalewajka.

Informacja z dnia 31 grudnia 2016

W ramach projektu „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki” w roku 2016 miały miejsce kolejne szkolenia, w których wzięli udział nauczyciele VII LO. Tym razem były to pani Kamila Bekus, pani Sylwia Denis, pan Marcin Wieczorek, pani Anetta Wilczyńska oraz pani Magdalena Stoińska. Szkolenia odbyły się w Wielkiej Brytanii i Niemczech, i były finansowane ze środków programu PO WER.

W trakcie szkoleń nauczyciele mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat technik i metod pracy na lekcji, porównać metody stosowane przez nauczycieli w różnych krajach, a ponadto nauczyciele przyrody i historii odwiedzili szkoły w wielkiej Brytanii i obserwowali zajęcia tam prowadzone. Wyjazdy na kursy były też doskonałą okazją na poznanie wielu aspektów kulturowych związanych z krajem goszczącym. Dzięki udziałowi w projekcie, jego uczestnicy wzbogacili swój warsztat pracy, oraz mogli doskonalić swoje umiejętności językowe.

Były to już ostatnie wyjazdy w ramach projektu „Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki”. Cały projekt zakończył się 30 grudnia 2016 roku.

Informację przygotowała: p. prof. Małgorzata Korpus.