Dyrekcja VII LO im. Mikołaja Kopernika

Dyrektor
mgr Barbara Gala-Glińska

Wicedyrektorzy
mgr Małgorzata Korpus
mgr inż. Marcin Terka

Opublikowano Autor: