Dyrekcja VII LO im. Mikołaja Kopernika

Dyrektor
mgr inż. Marcin Terka

Wicedyrektorzy
mgr inż. Sylwia Denis
mgr Małgorzata Korpus

Opublikowano Autor: