Dyrekcja VII LO im. Mikołaja Kopernika

Dyrektor
mgr inż. Marcin Terka

Wicedyrektorzy
mgr Małgorzata Korpus
mgr Agnieszka Wrońska-Radosz

Opublikowano Autor: