Szymon Turski z klasy 2h wśród najlepszych w Europie

W dniach 10-12 października 2014r. w Budapeszcie odbywał się Puchar Europy w Taekwon-do. W zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników z 29 krajów.

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 2h  SZYMON TURSKI  wywalczył 2 brązowe medale. Nie jest to pierwszy sukces Szymona.  Zdobywał on już medale na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja o II etapie naboru do projektu „Szkoła Bez Barier”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Materiały do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

II Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”

W dniach 4-5 października bieżącego roku w naszej szkole miał miejsce II Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”. Jego organizatorem było Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała.

Zorganizowana po raz drugi raz impreza ma na celu popularyzację modelarstwa oraz zaprezentowanie dokonań miłośników hobby wymagającego wiele czasu i precyzji. W ramach festiwalu zorganizowano otwarty konkurs. Mogli w nim uczestniczyć zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wśród zaprezentowanych modeli można było dostrzec ich różnorodność tematyczną (militaria, statki, kościoły czy tez inne budynki) oraz podzielić je ze względu na materiał, z którego zostały wykonane (papierowe, plastikowe, metalowe).

Newsa przygotował: Cezary Miłoś, klasa 3d

Ślady Francuskie wokół nas

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym: Ślady Francuskie wokół nas.

Termin dostarczenia zdjęcia: 14 listopada
Zadanie: wykonanie zdjęcia
Temat:  inspiracja obecnością kultury francuskiej w naszym mieście.

Na zwycięzców czekają nagrody, wybrane prace będą prezentowane na wystawie w Ośrodku Promocji Sztuki Gaude Mater.

Szczegóły w regulaminie.

POWODZENIA!!!!

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka – Nalewajka.