Częstochowa w średniowieczu

W czwartek 14 grudnia odbył się w naszej szkole kolejny wykład w ramach realizowanego projektu „Pamięć i zapominanie- z dziejów wielokulturowego miasta Częstochowy”.

Tym razem młodzież z klasy 2c mogła poznać dzieje naszego miasta w średniowieczu. Dowiedzieliśmy się o pochodzeniu nazwy Częstochowa. Poznaliśmy również historię założenia miasta i sprowadzenia przez Władysława Opolczyka zakonu paulinów. Prowadzący wykład p. mgr Przemysław Kaleta, przybliżył nam też historię ruchu husyckiego i jego związków z Częstochową.

Następna prezentacja została zaplanowana na 18 stycznia i będzie poświęcona historii twierdzy jasnogórskiej.

Newsa przygotowała: p. prof. Agata Warta.

Sukces matematyczny naszego ucznia

W pierwszym Ogólnopolskim Jagiellońskim Turnieju Matematycznym (organizowa-nym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) w pierwszym etapie uczeń klasy III D Krystian Śledź uzyskał liczbę punktów która plasuje go na miejscach od 81 do 97 (na 400 możliwych). Tym samym, Krystian Śledź został zakwalifikowany do udziału w drugim etapie Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego, który odbędzie się w styczniu. Gratulujemy!

Newsa przygotował: p. prof. Jarosław Jeruszka.

Wyniki Konkursów Humanistycznych

Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowali się:

  • Angelika Chyra: klasa 2c (opiekun p. prof. Agata Warta)
  • Bartłomiej Dobrzański: klasa 3c (opiekun p. prof. Agnieszka Warzecha)

Międzyszkolny Konkurs Prawniczy „ Od mundurka do togi”- do drugiego etapu zakwalifikował się:

  • Maciej Wachowski: klasa 3c ( opiekun p. prof. Agnieszka Warzecha).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.

Olimpiada Solidarności.Dwie dekady historii.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej edycji Olimpiady Solidarności, której celem jest upowszechnienie wśród młodzieży ponad-gimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski. Najlepszy wynik uzyskali następujący uczniowie:

  • Piotr Woldan – klasa 2b (opiekun p. prof. Agnieszka Warzecha),
  • Rafał Bereszyński –klasa 2c (p. prof. Agata Warta).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha

Olimpiady humanistyczne

W ostatnich tygodniach odbyło się w naszej szkole kilka olimpiad z historii i wiedzy o społeczeństwie. Przedstawiamy poniżej ich wyniki:

  • Olimpiada Historyczna- do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Michał Zjawiony i Bartosz Nęcki z klasy 2c (opiekun p.A.Warta),
  • Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym- najwyższy wynik w szkole uzyskał Maciej Wachowski z klasy 3c (opiekun p.A.Warzecha), do etapu okręgowego zakwalifikowała się też Julia Loch z klasy 3e (opiekun p.A.Warta),
  • Olimpiada Wiedzy o III RP- do etapu okręgowego zakwalifikował się Patryk Ciura z klasy 3f (opiekun p.A.Warta),
  • Olimpiada Wiedzy Historycznej- na etapie okręgowym naszą szkołę będą reprezentować: Piotr Woldan z klasy 2b, Sebastian Bożek z klasy 3b (opiekun p.A.Warzecha), Bartosz Sas z klasy 1b, Klaudia Owczarek i Dawid Kaniecki z klasy 2c (opiekun p.A.Warta),
  • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie- do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Klaudia Owczarek i Michał Zjawiony z klasy 2c, Patryk Ciura z klasy 3f, Julia Loch z klasy 3e (opiekun p.A.Warta), Maciej Wachowski z klasy 3c (opiekun p.A.Warzecha).

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów.

Newsa przygotowała: p. prof. Agata Warta.

VI Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

W dniu dzisiejszym odbyły się zawody I Stopnia VI Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, której adresatami są uczniowie szkół średnich z całej Polski. Tematem VI OPiZ jest „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce”.

Z naszej szkoły do zmagań w tej edycji przystąpiło 359 osób. Za wszystkich trzymamy kciuki i czekamy na wyniki 12 stycznia 2018.

Jednocześnie przypominamy, że zawody II Stopnia rozegrane zostaną w Szkołach Partnerskich i w Aulach WZ PCz w dniu 9 marca 2018. Finał i uroczysta Gala, z ogłoszeniem wyników, odbędą się 20.04.2018 w WZ-1 Politechniki Częstochowskiej.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.

Europejski Dzień Prawnika

11 grudnia, w ramach Europejskiego Dnia Prawnika, w naszej szkole odbyła się lekcja prawna nt. Transformacji cyfrowej i jej skutków dla relacji obywatel – prawnik – wymiar sprawiedliwości. Lekcja ta została poprowadzona przez radcę prawnego, uczestniczyli w niej uczniowie klas 3c, 2b, 2c. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. prof. Agnieszkę Warzechę, p. prof. Agatę Wartę. W czasie spotkania uczniowie mogli zapoznać się z zagrożeniami wynikającymi z nieświadomego korzystania z Internetu jak i konsekwencjami prawnymi.

Newsa przygotowała: p. prof. Agnieszka Warzecha.