Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 9 września 2019 r. o godzinie 17:00

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

Klasy pierwsze – sala

1a – 47

1f – 26

1b – 39

1g – 23

1c – 40

1h – 27

1d – 52

1i – 41

1e – 37

1j – 38

1k – 51

1l – 17

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Wyniki egzaminu maturalnego

W czwartek, 4 lipca 2019 r. zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE w/g harmonogramu:

O godz. 12:00
w sali nr 22 – klasy: 3a, 3b
w sali nr 23 – klasy: 3c, 3d

O godz. 13:00
w sali nr 22 – klasy: 3e, 3f
w sali nr 23 – klasy: 3g

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw i ich odpisy od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

4 lipca uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieszczono najważ-niejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizo-wanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pobierz poradnik.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Czytaj dalej

Wojewódzki Przegląd Teatralny

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” Jan Paweł II

28 maja odbył się Wojewódzki Przegląd Teatralny Poświęcony Postaci i  Twórczości Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Organizatorem tego konkursu było VII Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.  Zaprezentowało się na nim wiele zespołów, którzy oceniani byli pod okiem znakomitego jury: Pani Teresy Dzielskiej, aktorki teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, która była przewodniczącą jury, Pani Anita Imiołek wizytator  Częstochowskiej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz absolwent naszego liceum, członek Grupy pod wiszącym kotem, dziś aktor wielu teatrów w Polsce, Radomir Rospondek. Partnerami strategicznymi konkursu byli: Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Lidia Burzyńska Poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, Ojciec Marian Waligóra Przeor Jasnej Góry oraz Ojciec Mariusz Tabulski Dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Galę finałową uświetnili swoją obecnością i inni znamienici goście .Warto również wspomnieć, że konkurs realizowany był w  projekcie „Nadzieja, Zwycięstwo”, w ramach programu „Niepodległa”. Przegląd oraz gala podsumowująca, dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Witkowskiego miała miejsce w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Czytaj dalej

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

3 czerwca 2019 roku w teatrze im. Adama Mickiewicza odbył się coroczny Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich. Grupa pod wiszącym kotem działająca przy VII LO im. Mikołaja Kopernika, która od lat jest stałym uczestnikiem konkursu, odniosła w jego tegorocznej edycji niemały sukces. Nagrodzone zostały oba wystawione przez GPWK spektakle: premierowy „Scenariusz dla trzech aktorów/ a gęby są cztery + Andrus” wg „Scenariusza dla trzech aktorów” B. Schaeffera w – I miejsce oraz „Remember me” wg „Hamleta” Williama Szekspira- II miejsce, który to spektakl prezentowany był w wersji angielskojęzycznej na przeglądzie w Lublinie, gdzie otrzymał nagrodę Grand Prix. Opracowaniem tekstu obu spektakli oraz reżyserią była udziałem opiekuna koła teatralnego p.prof. Beaty Gendek-Barhoumi. Oba spektakle ujawniły wrażliwość na słowo, sprawność warsztatową i talent młodych aktorów z Grupy pod wiszącym kotem. Bardzo cieszy fakt, ze oba spektakle obejrzała podczas przegladu Pani Dyrektor VII LO im. Mikołaja Kopernika Barbara Gala -Glińska.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 11 czerwca, poprzedzone przez spektakl „Nagle, zeszłego lata”, na który zaproszenie otrzymali uczestnicy przeglądu. Osoby reprezentujące Grupę pod wiszącym kotem w Przeglądzie Zespołów Teatralnych Szkół Średnich: Bartek Szczecinski, Wojtek Pakuła, Karol Kowalewski, Natek Jendrek, Bartosz Necki, Michał Hobot, Kacper Męcka, Kuba Kieliński, Winnicjusz Pilarski, Nikodem Buszko, Piotr Woldan, Zofia Kandora oraz Matylda Tokarz pod opieką pani profesor Beaty Gendek-Barhoumi.

Newsa przygotowała: Matylda Tokarz
Zdjęcia dzięki uprzejmości Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie