Międzyszkolny konkurs Eco-Master

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ECO-MASTER
III EDYCJA – 10.XII.2014 sala 48   godzina 11.00-12.00

Zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich do wziecia udziału w międzyszkolnym konkursie „Eco-Master”.

Konkurs obejmuje wiadomości na temat środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony i zagrożeń i będzie odbywał się na poziomie intermediate / upper intermediate. Składa się z pytań zamkniętych i testu wielokrotnego wyboru. Zgłoszenia prosimy kierować do prowadzących nauczycieli języka angielskiego.

Sponsorami konkursu są: Wydawnictwo Oxford, Księgarnia językowa LINGUA, firma BRETAR z marką NATUR HOUSE.

Media o konkursie Eco-Master:
http://www.radiojura.com.pl/druga-edycja-konkursu-eco-master.html

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=14363

Newsa przygotowały autorki konkursu:
p. prof. Anetta Wilczyńska i p. prof. Elina Szago-Lalak

Wizyta uczniów i nauczycieli z Izraela w Koperniku

27 października 2014roku, gościliśmy w naszej szkole 100 osobową grupę młodzieży z Izraela, z miejscowości Herzeliy. To druga wizyta uczniów i nauczycieli z Hayovel High School, pierwsza odbyła się w marcu 2012 roku. Celem naszej współpracy jest przełamywanie stereotypów we wzajemnych relacjach, kształtowanie postawy otwartości, poznanie kultury, tradycji obu narodów, poszukiwanie wspólnej historii.

Podczas wspólnych warsztatów, które odbyły się w języku angielskim uczniowie poznali zwyczaje, tradycje panujące w obu krajach, ich współczesną historię. Punktem programu, który bardzo spodobał się naszym gościom była prezentacja naszego tańca narodowego-poloneza. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Celem pobytu młodzieży z Izraela w Częstochowie, było również poznanie miejsc związanych z wydarzeniami II wojny światowej: walkami i likwidacją getta częstochowskiego. Dlatego istotnym punktem pobytu było odwiedzenie masowych grobów na ulicy Kawiej, gdzie znajdują się kwatery Żydów poległych w czasie likwidacji getta częstochowskiego jak i wizyta w bunkrze (Stary Rynek). Czytaj dalej

Lekcja na żywo „Opowieści o Żydach polskich”

23.10.2014 r. uczniowie klas 2F, 3C, 3F  uczestniczyli w Lekcja na żywo „Opowieści o Żydach polskich”, przygotowanej w związku z planowanym na 28 października 2014 oficjalnym otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wystawa będzie opowiadać o 1000-letniej historii Żydów polskich. Wystawa będzie jedyną na świecie ekspozycją opowiadającą o 1000-letniej historii Żydów polskich. W ośmiu galeriach ukaże fascynujące dzieje społeczności żydowskiej w naszym kraju. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę: przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy,  przeszli też przez galerię opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. Przewodnikami po wystawie  byli: Maria Seweryn i Maciej Orłoś .

Newsa przygotowała: prof. Agnieszka Warzecha, prof. Agata Warta.

Szymon Turski z klasy 2h wśród najlepszych w Europie

W dniach 10-12 października 2014r. w Budapeszcie odbywał się Puchar Europy w Taekwon-do. W zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników z 29 krajów.

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 2h  SZYMON TURSKI  wywalczył 2 brązowe medale. Nie jest to pierwszy sukces Szymona.  Zdobywał on już medale na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja o II etapie naboru do projektu „Szkoła Bez Barier”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic zdrowych i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Materiały do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.