Wyniki egzaminu maturalnego

27 czerwca 2014 r. /piątek/ odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE za potwierdzeniem odbioru w/g harmonogramu:

O godz. 12:00
w sali nr 17 – klasy: 3a, 3b
w sali nr 11 – klasy: 3c, 3d

O godz. 13:00
w sali nr 17 – klasy: 3e, 3f
w sali nr 11 – klasy: 3g, 3h

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw i ich odpisy od godz. 12:00 do 14:00 w sali nr 17.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

27 czerwca o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czytaj dalej

Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającym się okresem letnim i wakacyjnym, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie zamieszczamy informacje związane z bezpiecznym wypoczynkiem w tym okresie.

Rusza nabór do projektu „Young in Europe”

W roku szkolnym 2014 / 2015 nasza szkoła będzie realizowała projekt „Young in Europe”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą jest Gmina Miasto Częstochowa, a oprócz naszej placówki, projekt obejmie również pozostałe licea ogólnokształcące z terenu miasta Częstochowy. Projekt zawiera komponent międzynarodowy realizowany w partnerstwie z Dr Intelligence Ltd. z Kent w Wielkiej Brytanii – stowarzyszeniem szkoleniowym, które od wielu lat wdraża programy przygotowujące młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego. Celem projektu „Young in Europe” jest m.in. wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, która będzie przydatna do założenia własnej firmy. Przewidywane są następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, kursy języków obcych z elementami języka biznesowego, zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, etyki, warsztaty poświęcone przedsiębiorczości, zarządzaniu projektem i czasem. Projekt przewiduje też program modułowy „Wprowadzenie w obieg zawodowo-socjalny”, którego jeden moduł będzie realizowany w Wielkiej Brytanii. Udział w projekcie jest bezpłatny – wszystkie działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do projektu mogą zgłaszać się uczniowie klas pierwszych. Po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, należy złożyć komplet dokumentów w terminie do 25 czerwca 2014 roku do Pani Małgorzaty Korpus.

Ogłoszenie o naborze i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http://fe.czestochowa.pl/page/3770,rekrutacja-do-projektu.html

Newsa przygotowała: p. prof. Małgorzata Korpus.

25 lat Wolności

Z okazji obchodzonego w całej Polsce Dnia Wolności, w naszej szkole odbyła się lekcja historii o wydarzeniach roku 1989. Uczniowie klasy 2b zaprezentowali swoim kolegom, koleżankom prezentację o przemianach polityczno-ustrojowych jakie zostały zapoczątkowane w Polsce i doprowadziły do obalenia komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podkreślono znaczenie Solidarności ( Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego), obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych – 4 czerwca 1989 r., które są symbolem obalenia komunizmu w Polsce jak i początkiem zmian w państwach tzw. bloku wschodniego. Prezentację dopełniła wystawa o czasach sprzed roku 1989, kiedy istniał PRL.

Wystawę, prezentację multimedialną poświęconą Dniu Wolności – przygotowała kl.2b, pod opieką prof. A.Warzechy, prof. A.Warty.

Newsa przygotowała: p. prof. Agnieszka Warzecha