Wyniki I Etapu Powiatowego Konkursu Językowo-Historycznego!

Miło nam poinformować, że do II Etapu I Powiatowego Konkursu Językowo-Historycznego zakwalifikowały się 4 uczennice z klasy IIf.

Konkurs dotyczy znajomości historii Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a organizowany jest przez I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. W etapie I,  który odbył się w szkole 4 kwietnia wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły z klas I i II. Test miał formę pisemną i zawierał pytania  zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej. Cztery uczennice z klasy 2f (nauczyciel uczący języka angielskiego p.Marzena Kossak-Wąchała, nauczyciel historii p.Agata Warta) awansowały do finału tego konkursu i 3 czerwca będą reprezentować nasze liceum:

1.      JULIA JUREŃCZYK  – 51 pkt.
2.      AGATA KWIECIEŃ  – 50 pkt.
3.      GABRIELA KOSTRZEWA  – 49 pkt.
4.      PATRYCJA KORZENIEC  – 48 pkt.

Część uczestników uzyskała również dobry wynik w I Etapie, w szczególności Paweł Rakosza z klasy 2d (44 pkt, nauczyciel uczący p.Monika Piaszczyk), Karolina Małysz z klasy 2c (43 pkt, nauczyciel uczący p.Magdalena Raganiewicz) oraz Martyna Tyras, Malwina Pasternak i Wiktoria Drewniak (42 pkt) z klasy 2f.

Wszystkim uczniom gratulujemy a finalistkom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

Poniżej udostępniamy zakres materiału na konkurs oraz pomocną literaturę:

Zakres materiału

Literatura

Newsa przygotowała: p. prof. Marzena Kossak – Wąchała.

Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że najbliższe zebranie odbędzie się w środę, 9 kwietnia 2014 r.
Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 16.30

Klasy drugie – sala

godz. 16.30

Klasy trzecie – sala

godz. 17.30

1a – 46

2a – 36

3a – 37

1b – 51

2b – 23

3b – 22

1c – 47

2c – 27

3c – 45

1d – 42

2d – 39

3d – 39

1e – 41

2e – 52

3e – 51

1f – 26

2f – 37

3f – 47

1g – 38

2g – 40

3g – 26

1h – 11

2h – 22

3h – 38

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Kopernik Streetball 2014

W dniu 28 marca 2014 r. zorganizowany został turniej koszykówki ulicznej „Kopernik Streetball 2014”. Zawody przeprowadzono w ramach programu „Zachowaj Równowagę”, który realizowany jest w naszej szkole od września 2013 r. Program ma na celu wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Do turnieju zgłosiło się dziesięć, trzy osobowych drużyn. Po eliminacjach i turnieju finałowym zwycięzcami zostali uczniowie klasy 2 D w składzie Szymon Klecha, Karol Kuliś, Hubert Fudali, Michał Olszewski, drugie miejsce przypadło reprezentacji klasy 3 H, trzecie miejsce zajęła klasa 2 H.Gratulacje !!!

Newsa przygotował: p. prof. Michał Machniewicz.

Projekt „Szkoła bez barier”

Nasze liceum bierze udział w projekcie „Szkoła bez barier”. Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia  2014 r.

Szczegółowe informacje do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

Młodzi – kreatywni

We wtorek 25 marca w naszej szkole odbyła się debata projektu „Młodzi – kreatywni”, realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy, zatytułowana „Młodzi aktywni – młodzi kreatywni, czyli jak osiągnąć sukces w biznesie”. Debatę zorganizowała pani mgr Kamila Bekus, jako nauczycielka Podstaw Przedsiębiorczości w naszej szkole, a samą debatę przeprowadzili uczniowie klasy 1G Celestyna Miłoś z pomocą Jakuba Surmy. W debacie udział brali zaproszeni goście, przedsiębiorcy, oraz przedstawiciele urzędów wspierających przedsiębiorców. Byli to: pan Bogdan Chłond, pan Sławomir Adamczyk, pani Anna Król, pani Elżbieta Antosz, inspektor Magdalena Pietrulewicz, pan Zbigniew Miszczyk oraz pani dr Joanna Górna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Częstochowie. Debatowali z nimi oddelegowani uczniowie z naszego liceum. Słuchaczami debaty byli pani dyrektor mgr Dorota Żesławska, pani mgr Sylwia Denis, nauczyciele oraz nasi uczniowie. Spotkanie przebiegało prawidłowo, debatujący wyciągali odpowiednie wnioski, nie było sprzeczek, jak i polityki. Wszystko zostało zrobione bardzo profesjonalnie.

Newsa przygotował: Adam Nita, 2d.