Spotkanie Dyrekcji i Wychowawców z Rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych na spotkanie z Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 lipca 2018 r. o godzinie 17:00 w hali sportowej. Następnie zapraszamy na spotkania z wychowawcami.

klasa 1a – sala 22

klasa 1e – sala 37

klasa 1b – sala 40

klasa 1f – sala 27

klasa 1c – sala 36

klasa 1g – sala 26

klasa 1d – sala 38

Wyniki egzaminu maturalnego

We wtorek, 3 lipca 2018 r. zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE w/g harmonogramu:

O godz. 12:00
w sali nr 22 – klasy: 3a, 3b
w sali nr 23 – klasy: 3c, 3d

O godz. 13:00
w sali nr 22 – klasy: 3e, 3f
w sali nr 23 – klasy: 3g, 3h

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw i ich odpisy od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

3 lipca o godz. 0:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Stypendium w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego”

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązujący od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. Województwo Śląskie, mając na uwadze dobro wspólne mieszkańców regionu oraz kierując się intencją wspierania młodzieży szczególnie aktywnej edukacyjnie, udziela pomocy materialnej, która pozwoli na indywidualny rozwój ucznia.

Poniższy program ma za zadanie  wspieranie edukacji młodzieży uzdolnionej. Działania te będą realizowane poprzez przyznanie stypendiów województwa śląskiego. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów województwa śląskiego określają Zasady i tryb przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach niniejszego Programu. Czytaj dalej

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019!

Stypendium jest adresowane do uczniów, którzy spełniają  łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • wykazują wysokie wyniki w nauce;
  • pochodzą z terenów wiejskich;
  • mają niewysoki dochód w rodzinie.

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 w transzach po 300 zł miesięcznie. Nie jest ustalony próg dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybierane są osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Czytaj dalej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieszczono najważ-niejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizo-wanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pobierz poradnik.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Czytaj dalej