Zebrania z rodzicami

Przypominamy, że najbliższe zebranie odbędzie się w środę, 9 kwietnia 2014 r.
Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 16.30

Klasy drugie – sala

godz. 16.30

Klasy trzecie – sala

godz. 17.30

1a – 46

2a – 36

3a – 37

1b – 51

2b – 23

3b – 22

1c – 47

2c – 27

3c – 45

1d – 42

2d – 39

3d – 39

1e – 41

2e – 52

3e – 51

1f – 26

2f – 37

3f – 47

1g – 38

2g – 40

3g – 26

1h – 11

2h – 22

3h – 38

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Kopernik Streetball 2014

W dniu 28 marca 2014 r. zorganizowany został turniej koszykówki ulicznej „Kopernik Streetball 2014”. Zawody przeprowadzono w ramach programu „Zachowaj Równowagę”, który realizowany jest w naszej szkole od września 2013 r. Program ma na celu wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Do turnieju zgłosiło się dziesięć, trzy osobowych drużyn. Po eliminacjach i turnieju finałowym zwycięzcami zostali uczniowie klasy 2 D w składzie Szymon Klecha, Karol Kuliś, Hubert Fudali, Michał Olszewski, drugie miejsce przypadło reprezentacji klasy 3 H, trzecie miejsce zajęła klasa 2 H.Gratulacje !!!

Newsa przygotował: p. prof. Michał Machniewicz.

Projekt „Szkoła bez barier”

Nasze liceum bierze udział w projekcie „Szkoła bez barier”. Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia  2014 r.

Szczegółowe informacje do pobrania.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.

Młodzi – kreatywni

We wtorek 25 marca w naszej szkole odbyła się debata projektu „Młodzi – kreatywni”, realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy, zatytułowana „Młodzi aktywni – młodzi kreatywni, czyli jak osiągnąć sukces w biznesie”. Debatę zorganizowała pani mgr Kamila Bekus, jako nauczycielka Podstaw Przedsiębiorczości w naszej szkole, a samą debatę przeprowadzili uczniowie klasy 1G Celestyna Miłoś z pomocą Jakuba Surmy. W debacie udział brali zaproszeni goście, przedsiębiorcy, oraz przedstawiciele urzędów wspierających przedsiębiorców. Byli to: pan Bogdan Chłond, pan Sławomir Adamczyk, pani Anna Król, pani Elżbieta Antosz, inspektor Magdalena Pietrulewicz, pan Zbigniew Miszczyk oraz pani dr Joanna Górna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Częstochowie. Debatowali z nimi oddelegowani uczniowie z naszego liceum. Słuchaczami debaty byli pani dyrektor mgr Dorota Żesławska, pani mgr Sylwia Denis, nauczyciele oraz nasi uczniowie. Spotkanie przebiegało prawidłowo, debatujący wyciągali odpowiednie wnioski, nie było sprzeczek, jak i polityki. Wszystko zostało zrobione bardzo profesjonalnie.

Newsa przygotował: Adam Nita, 2d.

„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne…” (Mikołaj Kopernik)

W dniu 3 marca 2014 r. odbyło się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Ośmioro finalistów „walczyło” o tytuł najlepszego młodego astronoma w województwie śląskim. Ich zadaniem było zreferowanie dowolnego przez siebie wybranego tematu z dziedziny astronomii i astronautyki. Wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego referatu, sposób referowania i poziom wyjaśnień udzielanych podczas dyskusji oceniała Komisja w składzie: przewodnicząca – p. Grażyna Muskała (SOD w Częstochowie),  p. Aleksandra Krawczyk (WOM „RODN” w Częstochowie) oraz p. Tomasz Barański (oddział częstochowski PTMA). Zebranych w auli gości, uczniów, referujących i nauczycieli – opiekunów przywitała p. dyrektor Barbara Gala – Glińska, a Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  – p. Ryszard Stefaniak życzył finalistom zdrowej, naukowej rywalizacji.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów Komisja Konkursowa wyłoniła czterech laureatów:
I miejsce: Klaudia Musiał „Sonda Rosetta – cele i przebieg misji” (ZSP w Koniecpolu),
II miejsce: Tomasz Kurek „ Mierzenie odległości we Wszechświecie. Cefeidy” (ZS nr 1 w Rybniku),
III miejsce: Łukasz Mrowiec „Rodzina Gliese 581” (ZSEG w Żywcu),
IV miejsce: Adam Nita „Astronomia, astrofotografia czyli mój sposób by zostać astronautą” (VII LO w Częstochowie).
Pozostali finaliści zajęli V miejsce :
Daria Tułodziecka „Tajemnice Władcy Pierścieni – misja Cassini-Huygens (I LO w Żywcu),
Edyta Kubaszko „Jeden dzień z życia kosmonauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej” (I LO w Żywcu),
Joanna Grelska „Astronomiczny quiz” (ZS nr 10 w Zabrzu),
Tomasz Klama „Wykorzystywanie ciał niebieskich” (ZSG w Częstochowie).

Wszyscy finaliści otrzymali  nagrody ufundowane przez Akademię im. J. Długosza w Częstochowie i Wydawnictwo Nowa Era oraz dyplomy.

Newsa przygotowała: p. prof. Urszula Jeruszka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego WMSA