Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum będą mieli możliwość korzystania z nieobowiązkowych konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Od tego dnia uruchomiona zostaje dla uczniów biblioteka szkolna.

Barbara Gala-Glińska
Dyrektor Liceum

Matura 2020 w czerwcu – informacje dla zdających

Drodzy Abiturienci,

Pragniemy, aby tegoroczne egzaminy maturalne były dla Was bezpieczne i szczęśliwe. W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego prosimy o zapoznanie się z podanymi niżej informacjami, w szczególności z instrukcją dotycząca przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 dla zdających w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie. W instrukcji oprócz ważnych informacji dotyczących spraw organizacyjnych zawarte są też wytyczne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosowanie się do postanowień instrukcji podczas egzaminu maturalnego będzie obligatoryjne.

W związku z reżimem sanitarnym zmianie uległ przydział zdających do sal. Informacja ta została Wam przekazana w dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny.

 

Młodzi Głosują- zmiana formuły programu

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, w trosce  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, a także wyjście naprzeciw trudnym okolicznościom, w których znalazły się polskie szkoły, dokonała zmiany formuły programu Młodzi Głosują. Zamiast organizacji kampanii profrekwencyjnych i wyborów szkolnych uczestnicy projektu mają do wykonania następujące zadania w formule online, dotyczące analizy bieżących wydarzeń:

  • Jak media mówią o koronawirusie?
  • Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji
  • Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu.

Wykonane zadania mają opierać się na analizie bieżących wydarzeń społecznych, przedstawionych w formie plakatu, nagrania własnej wypowiedzi, plakatu  ich prezentacja zostanie umieszczona na platformie programu do dnia 31 maja.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.

Ograniczenie wstępu na teren szkoły

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W terminie od 16 marca do 18 maja liceum było zamknięte dla osób nie będących pracownikami szkoły, wstęp dla uczniów był ograniczony do uzasadnionego minimum. Teraz luzujemy to ograniczenie.

Od 19 maja br. do odwołania wprowadzamy ograniczenie wstępu na teren szkoły dla osób, które nie są jej pracownikami lub uczniami, polegające na konieczności wcześniejszego, telefonicznego umówienia wizyty.

Rodziców naszych uczniów oraz inne osoby zachęcamy do śledzenia informacji na stronie szkoły, kontaktu przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną z adresem lo7@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznego pod numerem tel. 34 324-52-66

Rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 przypadła 100. rocznica urodzin wielkiego polskiego Świętego Jana Pawła II. Także z tej okazji odbyła się kolejna edycja prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

o Janie Pawle II TOTUS TUUS, w którym brały udział dwie drużyny reprezentujące VII LO im. Mikołaja Kopernika. Miło jest nam poinformować, że zespół w składzie Julia Radek, Roksana Ręczmin oraz Natalia Skuza (uczennice klasy If) zajął III miejsce zdobywając imponującą liczbę punktów. W finale na szóstej pozycji znalazła się także drużyna reprezentowana przez klasę 1a ( Elżbieta Krasiejko, Martyna Mirczak oraz Jagoda Radecka). Uczennice do konkursu przygotowała prof. Beata Gendek-Barhoumi. Serdecznie gratulujemy.

Newsa przygotowała: p. prof. Beata Gendek-Barhoumi.

Kangur 2020

Drodzy Uczniowie i Absolwenci,

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs „Kangur 2020″ zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

Student (klasy II i III LO)

  • Konkurs próbny: 22.05.2020, godz. 14:30
  • Konkurs właściwy Kangur 2020: 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30

Junior (klasy I LO)

  • Konkurs próbny: 22.05.2020, godz.16:30
  • Konkurs właściwy 29.05.2020 (piątek) godz.16:30

Na Platformie Dzwonek.pl należy zalogować się do 21.05.2020
Szczegółowe informacje nt. konkursu wraz z indywidualnym loginem i hasłem , każdy uczestnik otrzymał w wiadomości na e-dzienniku

Newsa przygotowała: p. prof. Krystyna Jędrzejczyk.