Zebrania z Rodzicami uczniów

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 14 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze -
sala godz. 16:30

Klasy drugie -
sala godz. 16:30

Klasy trzecie -
sala godz. 17:30

Klasy czwarte – sala godz. 17:30

1a – 42

2a – 46

3a – *

4a – 47

1b – 23

2b – 45

3b – 27

4b – 42

1c – 39

2c – 51

3c – *

4c – 51

1d – 38

2d – 52

3d – 41

4d – 26

1e – 22

2e – 36

3e – 22

4e – 36

1f – 40

2f – 26

3f – 40

4k – 23

1g – 27

-

3g – 46

-

* – Zebranie z Rodzicami uczniów klas 3a oraz 3c odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada 2022 r. o godz. 17.30. Klasa 3a – sala 22, klasa 3c – sala 17.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

30. Olimpiada Informatyczna

17 października rozpoczną się zawody I stopnia w XXX edycji Olimpiady Informatycznej. Treści zadań będą dostępne na stronie www.oi.edu.pl. Zachęcam do udziału zainteresowane uczennice oraz zainteresowanych uczniów.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami startu w zawodach, które opisane są w zakładce „Jak zacząć”, dostępnymi pod linkiem 

Uczniów, którzy chcą wystartować w Olimpiadzie zapraszamy do obejrzenia dwóch webinariów, które mogą pomóc Uczniom w starcie w Olimpiadzie:

  • webinarium pt. „Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej?”, które będzie dostępne już od najbliższego poniedziałku na kanale YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ugjX7BUshgM
  • webinarium pt. „Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?”, które jest już dostępne pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=JBOTmpXrn04. Jest to nagranie z zeszłego roku, ale treść jest aktualna.

Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

Informujemy, iż od 27 września 2022 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2022/2023. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości 5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć, tj. od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl.

Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 19 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy drugie - sala
godz. 17:00

Klasy trzecie - sala
godz. 17:00

Klasy czwarte – sala
godz. 17:00

2a – 46

3a – *

4a – 47

2b – 45

3b – 27

4b – 42

2c – 48

3c – 38

4c – 51

2d – 52

3d – 41

4d – *

2e – 22

3e – *

4e – 36

2f – 26

3f – 40

4k – 23

3g – *

* – Zebranie z Rodzicami uczniów klas 3a, 3e, 3g, 4d odbędzie się w poniedziałek, 26 września 2022 r. o godz. 17.00. Klasa 3a – sala 38, klasa 3e – sala 22, klasa 3g – sala 36, klasa 4d – sala 23.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 5 września 2022 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 42

1b – 23

1c – 22

1d – 38

1e – 39

1f – 36

1g – 37

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.