Działania w ramach wolontariatu

W dniu 05.12.2019r. delegacja uczniów należących do  szkolnej grupy wolontariatu –„Pomocna Dłoń” uczestniczyła w konferencji  „Pomagamy, Wspieramy, Dajemy Nadzieję” odbywającej się w ramach Dnia Wolontariusza. Organizatorami byli Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

W dniu 06.12.2019r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas: Julia Stachowska I b, Patrycja Szczypior I l, Aleksandra Żurek Il, Adrian Musiał Il, Natalia Skuza If, Julia Radek If, Aleksandra Dutkiewicz If wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod opieką p. Agaty Buczkowskiej i p. Agnieszki Wrońskiej –Radosz.

Newsa przygotowały: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz, p. prof. Agata Buczkowska.

Światowy Dzień AIDS

W ramach Światowego Dnia AIDS, obchodzonego corocznie pierwszego grudnia, uczennice klasy Ia  Michalina Dzięgielewska i Natalia Solecka zdobyły I miejsce w szkolnym konkursie na wykonanie ulotki informacyjno-profilaktycznej .

Newsa przygotowali: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz, p. prof. Marcin Brusznicki.

„Szkoło Pomóż i Ty”

Nasza szkoła brała udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”. Środki z tegorocznej akcji zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznego fundacji. Kwota 425 złotych została przelana na konto Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-sprawnych „POMÓŻ I TY”. Dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Wyniki konkursu ‘Język angielski pomysł na twoją przyszłość.’

2 grudnia 2019r odbył się u nas w szkole pierwszy etap konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla klas trzecich a jego organizatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miło mi poinformować, że mamy dwóch półfinalistów. Są to: Karolina Zdyb z klasy 3b oraz Jakub Włodarski z klasy 3d.

Gratulujemy wyniku i trzymamy kciuki za Was. W kolejnym etapie  uczniowie przygotowują prace pisemne w formie eseju lub reportażu w języku angielskim .

News przygotowała przewodnicząca szkolnej komisji konkursowej p. prof. Anetta Wilczyńska.

Europejski Dzień Prawnika

10 grudnia w ramach Europejskiego Dnia Prawnika,  w naszej szkole odbyła się lekcja prawna nt. „Prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności”. Jest  już tradycją łączenie EDP z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. To trzecie obchody, które odbyły się w naszej szkole.

Tegoroczna lekcja  została poprowadzona przez częstochowskiego radcę prawnego pana mecenasa Macieja Kociołka , uczestniczyli w niej uczniowie klas 3c, 3f, 2c, 2f. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. prof. Agnieszkę Warzechę, p. prof. Agatę Wartę. W czasie spotkania uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zawodów prawniczych: adwokata, prokuratora, radcy prawnego, usystematyzować swoje wiadomości o postępowaniu karnym  zdobyte na lekcjach wos-u i podczas udziału w rozprawach sądowych. Ostatnim punktem lekcji prawnej  były pytania zadawane panu mecenasowi przez uczniów uczestniczących w prelekcji.

Spotkania  te są częścią edukacji prawnej prowadzonej w naszym liceum przez p. prof. Agnieszkę Warzechę, p. prof. Agatę Wartę.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.

Projekt „Częstochowa w czasie i przestrzeni”

W ramach współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w naszej szkole od listopada 2019 do czerwca 2020 roku będzie realizowany projekt „Częstochowa  w czasie i przestrzeni”. Projekt jest skierowany do młodzieży szkół średnich i jego głównym założeniem jest rozwijanie tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej.

Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie poznawać swoje lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez  historię zabytków Częstochowy. Poszczególne elementy kultury materialnej istniejące w krajobrazie to świetny przykład „ożywienia” historii. To jedna z głównych przesłanek projektu.

Celem nadrzędnym jest jednak kształtowanie u uczniów poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, regionem, miastem poprzez poznawanie kultury materialnej.

Koordynatorami projektu z ramienia uczelni jest pani  Ilona Miklas i pan  Mateusz Matuszczyk. Szkolnym koordynatorem jest pani Agata Warta.

W ramach projektu odbyły się warsztaty poświęcone badaniom archeologicznym w naszym regionie oraz zagadnieniom wielokulturowości Częstochowy. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 2f.

Newsa przygotowała p. prof. Agata Warta.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox

Zapraszamy uczniów do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Patronat naukowy nad konkursem sprawuje Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej, zawarte są również pytania z zadanej lekturki.

Główną nagrodą jest udział w obozie językowym. Dla uczniów z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Konkurs odbędzie się 3 marca 2020 roku.

Zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego do 10 stycznia 2020.

Odpłatność za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Lektury obowiązujące w konkursie :
Klasy I po SP i po Gimnazjum – „Robinson Crusoe”
Klasy 2 i 3 – „A Midsummer Night’s Dream”

Zagadnienia do opracowania w ramach tzw. „trzech pytań gratis” to:  przetwarzanie tekstu(przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych lub pisemnych)

Arkusze konkursowe z poprzednich lat znajdują się na stronie konkursu: www.fox.bielsko.pl,  w zakładce materiały przygotowawcze oraz w formie interaktywnej na platformie edukacyjnej EQURS. PL.

Newsa przygotowała: p. prof. Marta Leśniak.