Prezydium Rady Rodziców:
- p. Barbara Operacz – przewodnicząca
- p. Agata  Buczkowska – wiceprzewodnicząca
- p. Elżbieta Nocoń – wiceprzewodnicząca

Komisja rewizyjna:
- p. Barbara Operacz
- p. Agata  Buczkowska
- p. Elżbieta Nocoń

Dane dotyczące konta bankowego Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
PKO I / O Cz-wa
92 1020 1664 0000 3002 0019 9299

Opublikowano Autor: