Prezydium Rady Rodziców:
- p. Karolina Rebane – Kurek – przewodniczący
- p. Joanna Różewicz – z-ca  przewodniczącego
- p. Wioletta Pirowska – członek
- p. Olga Dargiel – członek

Komisja rewizyjna:
- p. Karolina Rabane – Kurek – przewodniczący
- p. Joanna Różewicz – z-ca  przewodniczącego
- p. Wioletta Pirowska – członek
- p. Olga Dargiel – członek

Dane dotyczące konta bankowego Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
PKO I / O Cz-wa
92 1020 1664 0000 3002 0019 9299

Opublikowano Autor: