Prezydium Rady Rodziców:
- p. Robert Mucha – przewodniczący
- p. Aneta Dmochowska – z-ca  przewodniczącego
- p. Katarzyna Stankow – członek

Komisja rewizyjna:
- p. Robert Mucha
- p. Aneta Dmochowska
- p. Katarzyna Stankow

Dane dotyczące konta bankowego Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
PKO I / O Cz-wa
92 1020 1664 0000 3002 0019 9299

Opublikowano Autor: