Prezydium Rady Rodziców:
- p. Agata  Buczkowska – przewodnicząca
- p. Robert Mucha – wiceprzewodniczący
- p. Jolanta Stala – wiceprzewodnicząca

Komisja rewizyjna:
- p. Agata  Buczkowska
- p. Robert Mucha
- p. Jolanta Stala

Dane dotyczące konta bankowego Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
PKO I / O Cz-wa
92 1020 1664 0000 3002 0019 9299

Opublikowano Autor: