Piątek 24.09.2021 r.

p. M. Brymora 6 lekcja 3e klasa zwolniona
  7 lekcja 3b klasa zwolniona
  8 lekcja 2a klasa zwolniona
   
p. A. Buczkowska 5 lekcja 3bd gr. dziewcząt zwolniona
  6 lekcja 3bd gr. dziewcząt zwolniona
  7 lekcja 1a gr. dziewcząt zwolniona
  8 lekcja 1a gr. dziewcząt zwolniona
   
p. K. Domagała 5 lekcja 3b gr. dziewcząt zwolniona
  6 lekcja 3b gr. dziewcząt zwolniona
  7 lekcja 1ab wf p. Z. Najman
  8 lekcja 1ab wf p. Z. Najman
   
p. K. Jędrzejczyk 1 lekcja 3e matematyka p. D. Stępień
  2 lekcja 3e matematyka p. D. Stępień
  4 lekcja 2e matematyka p. J. Kurek
  5 lekcja 2e fizyka p. dyr. B. Gala – Glińska
  6 lekcja 1a religia p. W. Jarząbek zamiast 7 lekcji 29.09
  7 lekcja 2e matematyka p. J. Jeruszka
  8 lekcja 1e matematyka p. J. Kurek
   
p. K. Kornecka – Nalewajka 1 lekcja 3b gr2 gr2 przychodzi na 2 lekcję
  2 lekcja 1b gr1 gr1 przychodzi na 3 lekcję
   
p. M. Kwapisz 1 lekcja 3fg gr2 dziewcząt przychodzi na 2 lekcję
  2 lekcja 1de gr. dziewcząt przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 2g 2c – wf p. M. Machniewicz, 2g – wf p. D. Piwowarczyk
  4 lekcja 2g 2c – wf p. M. Machniewicz, 2g – wf p. D. Piwowarczyk
   
p. M. Piaszczyk 1 lekcja 3i gr1 gr1 przychodzi na 3 lekcję
  2 lekcja 3i gr1 gr1 przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 3h gr1 całość j. niemiecki p. M. Stoińska
  4 lekcja 3h gr1 całość j. angielski p. M. Mąkowska
   

 

Poniedziałek 27.09.2021 r.

p. T. Cieślak 1 lekcja 3a klasa przychodzi na 2 lekcję
  2 lekcja 2e doradztwo zawodowe p. J. Stępień
  4 lekcja 3k historia p. M. Wieczorek
  5 lekcja 3k biologia p. M. Brusznicki
  6 lekcja 1a gr2 j. rosyjski p. B. Zasada zamiast 8 lekcji, gr1 zwolniona
  7 lekcja 2e klasa zwolniona
  8 lekcja 2a klasa na wycieczce
   
p. K. Domagała 3 lekcja 3b 3b – całość p. A. Buczkowska, 3d – całość p. Z. Najman
  4 lekcja 2e wf p. M. Kwapisz
  5 lekcja 2e wf p. M. Kwapisz
  7 lekcja 3c wf p. M. Kwapisz
  8 lekcja 3c wf p. M. Kwapisz
   
p. K. Jędrzejczyk 4 lekcja 1e matematyka p. J. Kurek
  6 lekcja 2e matematyka p. J. Jeruszka
  7 lekcja 3e matematyka p. J. Jeruszka
  8 lekcja 3e matematyka p. J. Jeruszka
   
p. J. Marzec 4 lekcja 3c religia ks. K. Chudy zamiast 8 lekcji 30.09
  5 lekcja 3c religia ks. K. Chudy zamiast 9 lekcji 30.09
  6 lekcja 2f j. angielski p. M. Kossak – Wąchała
   
p. R. Ociepa 1 lekcja 1d klasa przychodzi na 2 lekcję
  3 lekcja 3j matematyka p. D. Stępień zamiast 6 lekcji 29.09
  4 lekcja 3e gr1 j. angielski p. M. Mąkowska zamiast 2 lekcji, gr2 j. niemiecki p. M. Stoińska zamiast 1 lekcji
  5 lekcja 3e lekcja biblioteczna p. S. Płaczek
  6 lekcja 2b j. angielski p. A. Popiołek – Trąbska
  7 lekcja 2c j. angielski p. M. Kossak – Wąchała
  8 lekcja 2d klasa zwolniona
   
p. J. Wołkowicka 1 lekcja 3b gr2 gr2 przychodzi na 3 lekcję
  2 lekcja 3b gr2 gr2 przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 3l gr1 całość j, niemiecki p. K. Kaczmarek
  4 lekcja 3l gr1 całość j. angielski p. A. Popow
   
p. M. Zych 3 lekcja 2a klasa na wycieczce
  4 lekcja 2g zaj. z wych. p. M. Kałużna zamiast 6 lekcji, 6 lekcja – matematyka p. J. Kurek  zamiast 7 lekcji
  5 lekcja 2g doradztwo zawodowe p. J. Stępień
  6 lekcja 3a gr2 całość chemia p. S. Denis
  7 lekcja 1a klasa zwolniona
   

 

Wtorek 28.09.2021 r.

p. T. Cieślak 1 lekcja 3l klasa przychodzi na 3 lekcję
  2 lekcja 3l klasa przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 3d matematyka p. J. Jeruszka
  4 lekcja 1c filozofia p. K. Wilk zamiast 8 lekcji 04.10
       
p. K. Domagała 1 lekcja 1e wf p. Z. Najman
       
p. K. Jędrzejczyk 1 lekcja 2e klasa przychodzi na 2 lekcję
       
p. R. Ociepa 1 lekcja 2f klasa przychodzi na 2 lekcję
  2 lekcja 3b chemia p. S. Denis zamiast 7 lekcji 29.09
  4 lekcja 3e j. polski p. D. Żesławska
       
p. J. Wołkowicka 1 lekcja 1a gr1 gr1 przychodzi na 3 lekcję
  2 lekcja 1a gr1 gr1 przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 3g gr1 całość j. angielski p. A. Grula s. 47
  4 lekcja 3g gr1 całość j. angielski p. A. Grula s. 47
  5 lekcja 1f gr1 klasa na wycieczce
  6 lekcja 1f gr1 klasa na wycieczce
       
p. M. Zych 1 lekcja 2g gr2 gr2 przychodzi na 2 lekcję
  2 lekcja 3f gr2 j. angielski p. M. Kossak – Wąchala zamiast 1 lekcji, gr1 przychodzi na 3 lekcję
  3 lekcja 2a klasa na wycieczce
  4 lekcja 2a klasa na wycieczce
  5 lekcja 3a j. angielski p. M. Kossak – Wąchała 
       

 

Opublikowano Autor: