Czwartek 24.10.2019 r.

 p. A. Buczkowska

 • 7 lekcja grupa 1f – grupa zwolniona
 • 8 lekcja grupa 1f – grupa zwolniona
 • 9 lekcja grupa 1bd – grupa zwolniona

ks. K. Chudy

 • 2 lekcja klasa 1i – klasa przychodzi na 3 lekcję
 • 3 lekcja klasa 1f – j. polski p. S. Ziętal zamiast 1 lekcji s.11
 • 4 lekcja klasa 1g – lekcja biblioteczna p. S. Płaczek
 • 5 lekcja klasa 1h – historia p. M. Wieczorek (zamiast kl.3g)
 • 6 lekcja klasa 1j – klasa zwolniona
 • 7 lekcja klasa 1j – klasa zwolniona
 • 8 lekcja klasa 1l – klasa zwolniona

 p. K. Domagała

 • 5 lekcja grupa 1e – lekcja biblioteczna p. S. Płaczek s.30
 • 6 lekcja grupa 1e – lekcja biblioteczna p. S. Płaczek s.11

p. W. Jarząbek

 • 4 lekcja klasa 1e – eduk. dla bezp. p. K. Wilk (zamiast kl. 3g)
 • 5 lekcja klasa 1c – zajęcia z pedagog p. A. Wrońska – Radosz
 • 7 lekcja klasa 1k – klasa zwolniona
 • 8 lekcja klasa 2c – klasa zwolniona

p. M. Leśniak

 • 4 lekcja klasa 1c – całość informatyka p. Ł. Jarząbek
 • 5 lekcja klasa 2g – całość j. angielski p. M. Kossak – Wąchała

 p. D. Stępień

 • 1 lekcja klasa 3g – klasa przychodzi na 3 lekcję
 • 2 lekcja klasa 3g – klasa przychodzi na 3 lekcję
 • 3 lekcja klasa 1l – całość j. angielski p. A. Wilczyńska zamiast 9 lekcji gr2 29.10
 • 4 lekcja klasa 1l fizyka p. dyr. B. Gala - Glińska zamiast 1 lekcji
 • 5 lekcja klasa 1jgr1 informatyka p. S. Denis zamiast 8 lekcji s.13, gr2 zwolniona
 • 6 lekcja klasa 1h – matematyka p. J. Stępień
 • 7 lekcja klasa 1d – matematyka p. J. Stępień
 • 8 lekcja klasa 1d – informatyka p. Ł. Jarząbek

 

Piątek 25.10.2019 r.

 p. D. Stępień

 • 1 lekcja klasa 1j – klasa przychodzi na 2 lekcję
 • 2 lekcja klasa 1j – zajęcia z pedagog p. A. Wrońska – Radosz
 • 3 lekcja klasa 3g – całość j. angielski p. E. Szago – Lalak zamiast 8 lekcji gr2 29.10
 • 4 lekcja klasa 1l – całość j. angielski p. J. Wołkowicka zamiast 1 lekcji gr1 28.10

 

Opublikowano Autor: