Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

 

 

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

05.09.2022 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2022/2023,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
2.

19.09.2022 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas II, III i IV – informacje na temat organizacji roku szkolnego 2022/2023,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – przypomnienie,
 • w klasach IV informacje na temat egzaminu maturalnego 2023.
3.

14. lub 21.11.2022 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

30.01.2023 r.

/ poniedziałek /

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach czwartych omówienie wyników matury próbnej.
5.

20.03.2023 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach IV informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2023.
6.

22.05.2023 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

Opublikowano Autor: