Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

13.07.2018 r.

/piątek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
2.

17.09.2018 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2018/2019,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • w klasach trzecich informacje na temat egzaminu maturalnego 2019.
3.

19.11.2018 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

17.01.2019 r.

/czwartek/

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach trzecich omówienie wyników matury próbnej.
5.

18.03.2019 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach trzecich informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2019.
6.

20.05.2019 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.
Opublikowano Autor: