Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

 

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

06.09.2021 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2021/2022,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
2.

20.09.2021 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas II i III – informacje na temat organizacji roku szkolnego 2021/2022,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • w klasach trzecich 3-letniego liceum informacje na temat egzaminu maturalnego 2022.
3.

15. lub 22.11.2021 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

20.01.2022 r.

/czwartek/

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach trzecich omówienie wyników matury próbnej.
5.

21.03.2022 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach trzecich 3-letniego liceum informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2022.
6.

23. lub 30.05.2022 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

 

Opublikowano Autor: