Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

07.09.2020 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
2.

21.09.2020 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas II i III
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • w klasach trzecich informacje na temat egzaminu maturalnego 2021.
3.

07.12.2020 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

04.02.2021 r.

/czwartek/

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu.
5.

22.03.2021 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach trzecich informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi, egzaminu maturalnego 2021 oraz omówienie wyników matury próbnej.
6.

24. lub 31.05.2021 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

Opublikowano Autor: