Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

09.09.2019 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z zasadami oceniania, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
2.

16.09.2019 r.

/poniedziałek/

Zebranie z Rodzicami uczniów klas II i III

 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020,
 • przypomnienie istotnych zapisów Statutu Szkoły, zasad oceniania, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • w klasach trzecich informacje na temat egzaminu maturalnego 2020.
3.

18.11.2019 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

09.01.2020 r.

/czwartek/

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach trzecich omówienie wyników matury próbnej.
5.

16.03.2020 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach trzecich informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2020.
6.

25.05.2020 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

Opublikowano Autor: