Terminy spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:

 

 

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

04.09.2023 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2023/2024,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
2.

18.09.2023 r.

/poniedziałek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas II, III i IV – informacje na temat organizacji roku szkolnego 2023/2024,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły,  z Zasadami Oceniania, z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – przypomnienie,
 • w klasach IV informacje na temat egzaminu maturalnego 2024.
3.

13.11.2023 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

12.02.2024 r.

/ poniedziałek /

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach czwartych omówienie wyników matury próbnej.
5.

18.03.2024 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach IV informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2024.
6.

20.05.2024 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

Opublikowano Autor: