Warsztaty dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na warsztaty na temat: „Umiejętności wychowawcze rodziców”, które odbędą się w dniu 17.10.2012 r. o godz. 17:00 w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie.

Zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Ośrodka Profilaktyczno – Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin.

Moduły warsztatu, to:
- komunikacja w rodzinie,
- asertywność,
- rola rodzica,
- kary i nagrody w wychowaniu,
- konsekwencje w podejmowaniu decyzji.

Chętnych Rodziców prosimy o kontakt pod nr tel. 34 324 52 66 lub za pośrednictwem dziecka do Pedagoga Szkolnego.

Newsa przygotowała: p. prof. Anna Winecka – pedagog szkolny.

Zebrania z rodzicami

W poniedziałek, 17 września 2012 r. odbędą się zebrania z Rodzicami. Szczegółowe informacje dotyczące godzin spotkań poszczególnych klas dostępne są tutaj.

Tematyka zebrania obejmować będzie:
- informacje na temat organizacji roku szkolnego,
- informacje na temat prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
- informacje na temat egzaminu maturalnego.

Terminy kolejnych spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:
28 listopada 2012 r. (środa) – klasy I, II, III
7 lutego 2013 r. (czwartek) – klasy I, II, III
4 kwietnia 2013 r. (czwartek) – klasy III
16 maja 2013 r. (czwartek) – klasy I, II

Wyprawka szkolna 2012/13

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
- uczniów :
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów w załączniku.

Newsa przygotowała: p. prof. Anna Winecka – pedagog szkolny.