Najnowsze wpisy

Wyniki egzaminu maturalnego

W czwartek, 4 lipca 2019 r. zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE w/g harmonogramu:

O godz. 12:00
w sali nr 22 – klasy: 3a, 3b
w sali nr 23 – klasy: 3c, 3d

O godz. 13:00
w sali nr 22 – klasy: 3e, 3f
w sali nr 23 – klasy: 3g

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw i ich odpisy od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

4 lipca uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  1. Poradnik bezpiecznego wypoczynku Komentowanie nie jest możliwe
  2. Wojewódzki Przegląd Teatralny Komentowanie nie jest możliwe
  3. Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich Komentowanie nie jest możliwe
  4. Teatroida – I miejsce Komentowanie nie jest możliwe
  5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Komentowanie nie jest możliwe
  6. Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego Komentowanie nie jest możliwe