Najnowsze wpisy

Matura 2020 w czerwcu – informacje dla zdających

Drodzy Abiturienci,

Pragniemy, aby tegoroczne egzaminy maturalne były dla Was bezpieczne i szczęśliwe. W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego prosimy o zapoznanie się z podanymi niżej informacjami, w szczególności z instrukcją dotycząca przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 dla zdających w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie. W instrukcji oprócz ważnych informacji dotyczących spraw organizacyjnych zawarte są też wytyczne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosowanie się do postanowień instrukcji podczas egzaminu maturalnego będzie obligatoryjne.

W związku z reżimem sanitarnym zmianie uległ przydział zdających do sal. Informacja ta została Wam przekazana w dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny.

 

  1. Młodzi Głosują- zmiana formuły programu Komentowanie nie jest możliwe
  2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Komentowanie nie jest możliwe
  3. Ograniczenie wstępu na teren szkoły Komentowanie nie jest możliwe
  4. Rocznica urodzin Jana Pawła II Komentowanie nie jest możliwe
  5. Kangur 2020 Komentowanie nie jest możliwe
  6. My City Tour Komentowanie nie jest możliwe