Najnowsze wpisy

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są uczniami szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce.
  2. Prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów. Czytaj dalej

  1. Śladami Żydów Częstochowian Komentowanie nie jest możliwe
  2. Wizyta nauczycieli z Niemiec Komentowanie nie jest możliwe
  3. Jesteśmy w Drugim Etapie Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego Komentowanie nie jest możliwe
  4. Koduj z Gigantami Komentowanie nie jest możliwe
  5. Młodzi głosują Komentowanie nie jest możliwe
  6. Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Historycznej Komentowanie nie jest możliwe