Najnowsze wpisy

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 oraz 530) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pamiętajcie, że od 13 do 18 sierpnia do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej

  1. Bezpieczny powrót do szkół – wytyczne MEN Komentowanie nie jest możliwe
  2. Wyniki egzaminu maturalnego Komentowanie nie jest możliwe
  3. Rekrutacja – wyniki egzaminu ósmoklasisty Komentowanie nie jest możliwe
  4. Udanych, bezpiecznych wakacji Komentowanie nie jest możliwe
  5. Poradnik bezpiecznego wypoczynku Komentowanie nie jest możliwe
  6. Zestawienie podręczników na rok szkolny 2020/2021 Komentowanie nie jest możliwe