Wyższe kwalifikacje – lepsze jutro

VII LO uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach projektu ERASMUS + Akcja KA1- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje-lepsze jutro.

 

Projekt będzie realizowany w latach: 2019-2021.
Projekt ma na celu wzrost kwalifikacji pracowników VII LO, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Efektem projektu będzie podniesienie wyników końcowych i maturalnych uczniów oraz wzrost ich zaangażowania w pracę szkoły. Celem projektu jest też rozwój kompetencji interpersonalnych nauczycieli, poprawa metod pracy oraz umiejętności współdziałania.
Szkoła zamierza pogłębić wymiar europejski placówki poprzez wzmocnienie roli nauki języków obcych, wykorzystanie narzędzi TIK, naukę języka angielskiego poprzez aspekty kulturowe oraz wykorzystanie metody coachingowej i CLIL w nauce języków ścisłych i przyrodniczych.

Pogłębione aspekty wielokulturowe zostaną włączone do realizacji w trakcie zajęć z angielskiego,francuskiego, polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych i dni tematycznych.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaci się o innowacyjność nauczania na polu przedmiotów ścisłych, włączenia metody CLIL do procesu nauczania. Projekt zakłada również dopracowanie umiejętności koordynowania i zarządzania w pracy nauczyciela, komunikowania się, wyposażenie
uczestników w kompetencje miękkie w tym z zakresu zarządzania zespołem czy właściwemu wspieraniu rozwoju emocjonalnego młodzieży. Uczestnicy projektu zamierzają dzielić się ze współpracownikami, rodzicami i uczniami zdobytymi doświadczeniami i wiedzą.

W ramach projektu, 10 nauczycieli VII LO  weźmie udział w kursach wyjazdowych, zapewniających właściwe przygotowanie do realizacji celów projektowych.

Informację przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka.