Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych ONLINE

10 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Było to uroczyste podsumowanie projektów CEO realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.  Spotkanie miało odbyć się na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak zważywszy na obecne realia, wszystko dobyło się w sposób zdalny.

Konferencja zwycięskich zespołów, odbyła się na platformie – zoom. Zespoły zostały powitane przez prezesów CEO, m.in. Michała Tragarza, Jędrzeja Witkowskiego, Sylwie Żmijewską – Kwiręg. Zostały również omówione kwestie, związane z nowościami w CEO. Naszą szkołę reprezentowała delegacja zespołu w składzie: Natalia Makowska, Wiktor Wódkiewicz, Karolina Grabowska, Monika Romańska, który realizował roczne działania w ramach projektu „Młodzi Głosują”. Czytaj dalej

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Informujemy wszystkich zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, że:

  • Zawody II Stopnia zostaną przeprowadzone w formie online.
  • Lista uczestników zakwalifikowanych do tych zawodów jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.
  • Każdy uczestnika rejestruję się indywidualnie na wskazanej przez Organizatora platformie internetowej do 17 czerwca 2020, godz. 23.59.
  • Zawody II stopnia mają formę testu złożonego z 50 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego jest przewidziane 50 minut.
  • Do finału dopuszczonych zostanie 60 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w Zawodach II Stopnia. Liczba finalistów może być zwiększona, jeśli wymagany próg kwalifikacyjny będzie osiągnięty przez więcej niż 50 osób.

Adres platformy to: opiz.wz.pcz.pl
Hasło: covidopiz

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.

Poezja konkretna w języku angielskim – wyniki konkursu

Ogólnopolski konkurs na poezję konkretną w języku obcym pod nazwą „…? Ale konkretnie!” został zorganizowany przez  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie. Poezja konkretna jest nowoczesną formą poezji dającą szerokie możliwości rozwoju naszej fantazji, kreatywności oraz wyobraźni literackiej i plastycznej. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Wykluczenie”. Prace mogły być wykonane w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim. Dopuszczone były również prace wielojęzyczne. Wszyscy uczestnicy z naszego liceum wybrali język angielski.

Z radością przyjęliśmy informację, że uczennica pani profesor Anny Cholewy-Purgał, KINGA KRÓL z klasy 1a zdobyła 3 miejsce w konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Wizyta online w Wirtualnym Muzeum 1989

Z okazji 31 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Polsce  4 czerwca 1989 roku uczniowie klasy  1g, 1h (p .prof. A. Warta), 2c (p. prof. A. Warzecha) odwiedzili Wirtualne Muzeum 1989.

Wirtualne Muzeum 1989 jest projektem Forum Rozwoju Obywatelskiego.

Wydarzenia roku 1989 zostały  przedstawione w formie wirtualnego spaceru, w czasie którego uczniowie za pomocą  techniki 3D mogli poznać: m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, kalendarium wydarzeń z lat 1988-1989, postulaty strajkujących robotników, działania propagandowe ówczesnej  władzy,  salę obrad Okrągłego Stołu, sztab wyborczy „Solidarności” w dawnej kawiarni „Niespodzianka”. Wystawa uzmysławia skalę gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści, w jakiej znalazła się PRL pod koniec lat 80. Pokazuje również zasługi solidarnościowej opozycji w przeprowadzeniu Polski od dyktatury i centralnego planowania do demokracji i wolnego rynku, a także wkład społeczeństwa polskiego w obaleniu reżimu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo -Wschodniej. W wirtualnym muzeum wykorzystano ponad 150 archiwalnych zdjęć, dokumentów i nagrań.

Newsa przygotowała: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.