Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2023 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 38

1b – 27

1c – 51

1d – 39

1e – 36

1f – 37

1g – 40

1h – 47

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników zorganizowany będzie na „łączniku” w trakcie dużej przerwy. Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, którzy chcą sprzedać używane podręczniki, mogą to zrobić od 6 do 8 września 2023 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2023 r. o godzinie 9:00 przy szkolnym boisku sportowym.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą na godzinę 8:30, uczniowie pozostałych klas na godz. 8:40.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja – terminy pracy komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna przyjmować będzie kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie:

  • 6 lipca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi dnia:

  • 18 lipca 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

  • 18 – 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Wyniki egzaminu maturalnego

Drodzy Abiturienci,

W piątek, 7 lipca 2023 r. zapraszamy zdających po odbiór świadectw maturalnych wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

O godz. 12:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4a – p. Michał Zych,
  • w sali nr 23 – klasy: 4b, 4c – p. Katarzyna Kornecka-Nalewajka, p. Marta Leśniak

O godz. 13:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4d – p. Łukasz Jarząbek
  • w sali nr 23 – klasy: 4e, 4k – p. Krystyna Jędrzejczyk, p. Magdalena Kwapisz

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

7 lipca o godz. 8:30 uruchomiony zostanie serwis ziu.gov.pl umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpieczne Wakacje 2023

Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie tak własnym jak i naszych bliskich.

Specjaliści z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie  przypominają, że wakacje mogą być czasem odpoczynku, zabawy i nowych wrażeń. Aby zadbać o siebie i swoich najbliższych, nie możemy jednak zapominać o bezpieczeństwie.

Czytaj dalej