Zasiłek szkolny 2023/2024

W okresie trwania nauki w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie mieszkający na terenie miasta Częstochowa mogą skorzystać z zasiłku szkolnego. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa udzielana przez MOPS Częstochowa. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe i obecną sytuację materialną rodziny, musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.  Czytaj dalej

Stypendium szkolne 2023/2024

Sekcja Usług Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że do dnia 15 września 2023 r. można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego, do dnia 14.09.2023r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie miasta Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium, nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto, dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 netto.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. POW 2 tel. 34 372 42 20 lub pedagog szkolny, p. Agnieszka Wrońska-Radosz.

2. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2023_2024.

3. STYPENDIUM SZKOLNE-wniosek_2023_2024. Czytaj dalej

Społeczność VII LO im. Mikołaja Kopernika uczciła pamięć Powstańców Warszawy

Jak co roku społeczność VII LO im. M Kopernika uczciła pamięć Powstańców Warszawy. Najpierw, już wieczorem 31 lipca, udziałem w Apelu Pamięci pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, którego odczytaniu towarzyszyła piękna tęcza. 1 sierpnia tradycyjnie wypełniło nawiedzenie Wojskowych Powązek z kwaterami powstańczymi, przejście ulicami stolicy śladami walk, udział w uroczystych obchodach Godziny W, wreszcie wspaniały koncert powstańczych piosenek na Placu Piłsudskiego. Absolwenci VII LO wraz z prof. Beata Gendek Barhoumi mieli zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu razem z Powstańcem Warszawy panią Halina Rutkowska Rogozinska ps. Mała, która brała udział w walkach na Ochocie i w Kampinosie. Cześć i chwała Bohaterom

Newsa przygotowała: p. prof. Beata Gendek-Barhoumi

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Foto: Marika Kuździeń

Wyniki Regionalnego Konkursu: “Kopernik w 50 odsłonach”- Zwycięstwo!

W ramach obchodzonego roku Kopernikańskiego, II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie zainicjowało Konkurs plastyczny inspirowany postacią Patrona naszych szkół.
W dniu 19 czerwca ogłoszono wyniki. Mam ogromną przyjemność przekazać że I miejsce zajęła praca Alicji Gaudy, uczennicy klasy 3 g.
Gratulacje dla Alicji za pomysł, przepiękne wykonanie, twórcze podejście do tematu i poświęcony czas! Pracę Alicji będzie można podziwiać na wystawie w Cieszynie, od września. Na razie, pozostaje nam zadowolić się wersją zeskanowaną.

kopernik VII LO Częstochowa

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka

Konkurs

Nasi uczniowie rozwijają również swoje talenty artystyczne.

Liliana Karolczyk z kl. 1c zajęła III miejsce w konkursie plastycznoprojektowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, którego motywem przewodnim było hasło: ,,Nauka dla Ochrony Rzek, Mórz i Oceanów”. Zaprojektowała tatuaż zmywalny, który doceniło jury konkursowe. Gratulujemy!

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Kurkowska