Wymagania egzaminacyjne
- matura z informatyki od 2015 roku

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych,tj. II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum).

Podstawa programowa do informatyki dla liceum ogólnokształcącego – zakres podstawowy i rozszerzony.

Zadania w arkuszu maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym mają na celu

sprawdzenie w szczególności:

  • znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania z sieci komputerowych,
  • umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, korzystania z różnych źródeł oraz znajomości sposobów zdobywania informacji,
  • znajomości i umiejętności komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • umiejętności opracowywania informacji za pomocą komputera, w tym rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów,
  • - umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowania podejścia algorytmicznego,
  • znajomości i umiejętności stosowania podstawowych algorytmów.

 

Opublikowano Autor: