Terminy rekrutacji 2017

Zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty obowiązują terminy wymienione w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
19 maja – 19 czerwca 2017 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
23 – 27 czerwca 2017 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
7 lipca 2017 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
7 – 13 lipca 2017 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
14 lipca 2017 r.

6.    Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
do klas pierwszych:
14 lipca 2017 r. o godz. 17:00

7.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
14 – 18 lipca 2017 r.

Opublikowano Autor: