Terminy rekrutacji 2018

Zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty obowiązują terminy wymienione w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
18 maja – 18 czerwca 2018 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
22 – 26 czerwca 2018 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
6 lipca 2018 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
6 – 12 lipca 2018 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
13 lipca 2018 r.

6.    Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
do klas pierwszych:
13 lipca 2018 r. o godz. 17:00

7.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
13 – 17 lipca 2018 r.

Opublikowano Autor: