Warsztaty dendrologiczne

W dniu 15 września w parkach podjasnogórskich klasy drugie o profilu biol-chem-ang (klasa 2a i klasa 2g) w ramach lekcji biologii brali czynny udział w warsztatach dendrologicznych. W trakcie zajęć uczniowie oznaczali gatunki drzew i krzewów oraz poznawali budowę morfologiczna organów wegetatywnych roślin.

Newsa przygotował: p. prof. Michał Zych

Konkurs ”Klimaty Częstochowy”

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do zapoznania się z informacją dotyczącą udziału w 16 edycji miejskiego konkursu fotograficznego ”Klimaty Częstochowy”.

Konkurs organizuje Wydział Informacji i Komunikacji Urzędu Miasta oraz  Muzeum Częstochowskie. Celem konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Częstochowy.

Fotografie można zgłaszać do 24 października 2023 roku za pomocą specjalnego panelu na stronie www.klimatyczestochowy.pl. Na stronie znajduje się również regulamin konkursu.

Akcja „Podaruj wiersz”

Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie pragnie zaprosić uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Celem akcji jest odręczne przepisanie wybranego przez siebie wiersza (nie musi to być wiersz Zbigniewa Herberta) i ofiarowania go komuś, dla kogo to może być ważne. My chcemy zebrać wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przepisane przez Was wiersze i podarować podopiecznym seniorom Hospicjum Ziemi Częstochowskiej. Czytaj dalej

Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 18 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

  • O godzinie 17.00 odbędzie się zebranie przewodniczących trójek klasowych w sali nr 17
  • O godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Komitetu Studniówkowego w sali nr 17

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

 

Uroczysta gala XXII edycji akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny”

W dniu 7 września 2023 r. na scenie w filharmonii częstochowskiej wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie naszego Liceum wraz z księdzem Konradem Cyganem. Wspaniały program muzyczno-taneczny przygotowany wspólnie przez kilka częstochowskich szkół średnich, m.in. V LO im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego, VIII LO im. J. Sowińskiego i I LO im. J. Słowackiego, współtworzył nasz szkolny zespół „Zrano” oraz solistka, Aleksandra Kała z kl. IVf.

Wydarzenie artystyczne uświetniło uroczystą galę XXII edycji akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny”, organizowanej dla dzieci szkół podstawowych przez Fundację „Dla Rozwoju” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Naczelnika Wydziału Edukacji. W bogatym programie artystycznym przedstawione zostały piosenki i choreografia inspirowane filmami Walta Disneya, które zostały wykonane mistrzowsko przez młodych artystów. Czytaj dalej

III edycja Konkursu Plastycznego na plakat pod hasłem „Różne światy – jedno Miasto” w ramach projektu edukacyjnego „Most do wczorajszego świata”

Konkurs  organizowany jest przez  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie oraz
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie pod honorowym patronatem Alona Goldmana – Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian w Izraelu i Fundacji Pamięć i Odnowa w Częstochowie.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A3 lub większym.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać passe-partout.
3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat zgodnie z tematem konkursu „Różni ludzie – jedno Miasto” zawierające elementy związane z Częstochową i jej żydowskimi mieszkańcami. Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2023/2024

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników i pomocy edukacyjnych. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 445zł. Czytaj dalej