Zajęcia terenowe z dendrologii

W dniach 16 i 21 czerwiec odbyły się wycieczki o charakterze przyrodniczym, których celem było usystematyzowanie wiedzy z zakresu rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. W wycieczkach tych uczestniczyły klasy o profilu biol-chem-ang (klasa 2a i klasa 2f). Zajęcia praktyczne odbyły się w Parkach Podjasnogórskich.

W pobliżu Jasnej Góry zlokalizowane są dwa parki. Jako pierwszy utworzony został w roku 1826 Park im. księdza Stanisława Staszica. Zajmuje on obszar ponad 5 ha i porasta go około 1300 drzew. Kilka lat później w 1838 roku utworzony został nieco większy o powierzchni 6 ha, Park 3 Maja zasobny w około 1600 drzew. W obu parkach przeważają rodzime drzewa liściaste (np. klon zwyczajny), z których 9 stanowi sędziwe 100 – 150 letnie, cenne przyrodniczo pomniki przyrody. Spotkać można tutaj także drzewa iglaste, krzewy i gatunki obcego pochodzenia takie jak: jesion pensylwański,świerk srebrny,świerk syberyjski,dąb czerwony, cyprysik czy jałowiec chiński.

Tak długo wyczekiwane przez okres nauczania zdalnego, zajęcia praktyczne sprawiły zarówno wiele przyjemności jak i stanowiły doskonałą powtórkę wiedzy z zakresu dendrologii.

Newsa przygotował: p. prof. Michał Zych.