Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Teresy Kunert, wieloletniego Pedagoga i Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.

Nabożeństwo żałobne oraz pogrzeb odbędzie się 10 lipca 2021 roku o godz. 12:00 w kościele na cmentarzu św. Rocha.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.