Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Sekcja Usług Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że do dnia 15 września 2020 r. można ubiegać się  o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego, do dnia 14.09.2021r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie miasta Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. 34 372 42 20 lub pedagog szkolny .

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.