Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 6 września 2021 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 46

1b – 45

1c – 36

1d – 52

1e – 38

1f – 26

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.