PROJEKT ERASMUS+ KA1 udział w kursie zorganizowanym przez The University of Manchester

W ramach trwającego w naszej szkole Projektu ERASMUS+ KA1 odbył się kurs online „Educational Leadership: Working for Good” zorganizowany przez The University of Manchester.

Kurs skupiał się na zgłębieniu wiedzy z zakresu przywództwa edukacyjnego oraz kształceniu cech przywódczych poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. Kurs przedstawiał też techniki metody coachingowej, narzędzia pozwalające na usprawnienie komunikacji w grupie, organizację pracy, ewaluację zadań, potrzebne w efektywnej pracy z zespołem ludzkim. Kurs został  przygotowany w sposób profesjonalny przez The University of Manchester. Kurs poprowadził Alex Gardner-McTaggart, wykładowca o dużym doświadczeniu w badaniach z zakresu przywództwa. Zajęcia były właściwie zaplanowane, prowadzone z zaangażowaniem i dobrze przygotowane merytorycznie.

Uczestniczyłam w wykładach, brałam udział w warsztatach i dyskusjach. Poznałam metody pracy usprawniające organizację, przydział zadań, komunikację, czyli elementy pozwalające na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Miałam okazję wykształcić umiejętności miękkie, przydatne zarówno w pracy z młodzieżą jak i we współpracy z nauczycielami. Wzrosły moje umiejętności interpersonalne: komunikowania, wytyczania celów, współdziałania wokół zamierzonych osiągnięć. Podczas kursu zapoznałam się z różnymi modelami przywództwa w oparciu o filozofię Europy Zachodniej, nauczyłam się odróżniać przywództwo edukacyjne od innych typów przywództwa. Poznałam różnice między przywództwem edukacyjnym a zarządzaniem. Dowiedziałam się jakie wyzwania stoją przed współczesną edukacją w kontekście krajowym i międzynarodowym. Poszerzyłam zakres kompetencji zawodowych o przywództwo edukacyjne i techniki metody  coachingowej. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach online, miałam też okazję poznać narzędzia przydatne w kształceniu na odległość: zasoby internetowe i aplikacje, usprawniające proces uczenia się które będę mogła wykorzystać w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w kursie, będę mogła wzbogacić lekcje o treści przydatne dla młodzieży na rynku pracy, dotyczące zarządzania, właściwej komunikacji i organizacji. Te umiejętności będą też przydatne we współpracy nad projektami edukacyjnymi.

Nawiązałam kontakt z nauczycielami z różnych krajów świata, nie tylko Unii Europejskiej, co uważam za pozytywne doświadczenie. Dzięki temu, mogłam porównać sposoby pracy w innych krajach, podzielić się doświadczeniami, nawiązać współpracę która może zostać wykorzystana w przyszłych projektach edukacyjnych.

Newsa przygotowała p. prof. Elina Szago-Lalak