Konkurs Wiedzy o Ameryce „I Know America”

Jak co roku o tej porze rozpoczęła się rejestracja uczestników do konkursu „I Know America”. Jest to konkurs sprawdzający wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat. Konkurs ten jest organizowany już od 18 lat  przy udziale Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i Amerykańską Izbą Handlową.

Konkurs dzieli się na trzy etapy. Zgłoszenia internetowe są przyjmowane do 31 października 2021, a lista pytań pojawi się już 1 października.

Etap I zwykle trwa od września do listopada. Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej Konkursu (http://knowamerica.pl/), gdzie wypełniają test jednokrotnego wyboru. Składa się on z 30 pytań w języku polskim i 30 pytań w języku angielskim. Zagadnienia obejmują takie dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty” czy sport. System sprawdza testy automatycznie i pozwala wyłonić 60 uczestników pierwszego etapu z największą liczbą punktów. Oni przechodzą dalej.

Etap II zwykle trwa od listopada do stycznia. Zadaniem 60 uczestników jest napisanie esejów w języku polskim na jeden z 15 tematów. Pełna lista zagadnień do opracowania zostanie opublikowana po zakończeniu etapu I. Do etapu III przechodzi 15 autorów najlepszych prac.

Etap III, czyli finał, odbywa w Warszawie zwykle między lutym a kwietniem. Przed przyjazdem do stolicy, 15 uczestników wyłonionych w etapie II nagrywa i przesyła na stronę Konkursu filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. W tym czasie uczestnicy przygotowują się też do egzaminu ustnego na podstawie przygotowanej puli zagadnień. W Warszawie piętnastka finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.

Zachęcam was do wzięcia udziału w Konkursie!

Newsa przygotowała p. prof. Elina Szago-Lalak