II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Zachęcam uczniów i uczennice do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Ucznia. Składa się ona  z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy na temat praw ucznia wśród uczniów.

Etap pierwszy Olimpiady przeprowadzany jest w szkole,  13 października 2021 r.  o godzinie 10.00. Pytania do testu zostaną przygotowane przez Komitet Główny oraz współpracujących z Organizatorem pracowników naukowych będących ekspertami w dziedzinie praw dziecka lub ucznia. Etap pierwszy polega na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru.

Szczegóły, regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są pod tym linkiem: http://prawaucznia.pl/ii-edycja-olimpiady-wiedzy-o-prawach-ucznia/

Zgłoszenia osób chętnych należy dokonać do dnia 06.10.2021 u pedagoga szkolnego.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.