Lekcje z Temidą

W tym tygodniu  w naszej szkole odbyły się cykl zajęć  prawnych, prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu „Lekcje z Temidą”. Inicjatorem programu jest  Ministerstwo Sprawiedliwości.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży, a także kształtowanie  i umacnianie szacunku do prawa oraz promocja  kultury prawnej.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 3c, 3h (p. prof. Agata Warta), 2c, 2e ( p. prof. Agnieszka Warzecha). Każda z klas odbyła 2 godzinne lekcje w czasie, których poruszone zostały kwestie dotyczące studiów prawniczych, zawodów prawniczych, systemów prawnych, odpowiedzialności karnej, praw konsumenckich, odpowiedzialności za działania w Internecie, stalkingu oraz zasad działalności Funduszu Sprawiedliwości.

Spotkania były prowadzone przez panią Katarzynę Grajcar, aplikantkę radcowską, zrzeszoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali poruszanych zagadnień i zadawali liczne pytania.  Zajęcia w naszej szkole zostały zorganizowane przez  p. prof. Agatę Wartę, p. prof. Agnieszkę Warzechę.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.