„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne…” (Mikołaj Kopernik)

W dniu 3 marca 2014 r. odbyło się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Ośmioro finalistów „walczyło” o tytuł najlepszego młodego astronoma w województwie śląskim. Ich zadaniem było zreferowanie dowolnego przez siebie wybranego tematu z dziedziny astronomii i astronautyki. Wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego referatu, sposób referowania i poziom wyjaśnień udzielanych podczas dyskusji oceniała Komisja w składzie: przewodnicząca – p. Grażyna Muskała (SOD w Częstochowie),  p. Aleksandra Krawczyk (WOM „RODN” w Częstochowie) oraz p. Tomasz Barański (oddział częstochowski PTMA). Zebranych w auli gości, uczniów, referujących i nauczycieli – opiekunów przywitała p. dyrektor Barbara Gala – Glińska, a Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  – p. Ryszard Stefaniak życzył finalistom zdrowej, naukowej rywalizacji.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów Komisja Konkursowa wyłoniła czterech laureatów:
I miejsce: Klaudia Musiał „Sonda Rosetta – cele i przebieg misji” (ZSP w Koniecpolu),
II miejsce: Tomasz Kurek „ Mierzenie odległości we Wszechświecie. Cefeidy” (ZS nr 1 w Rybniku),
III miejsce: Łukasz Mrowiec „Rodzina Gliese 581” (ZSEG w Żywcu),
IV miejsce: Adam Nita „Astronomia, astrofotografia czyli mój sposób by zostać astronautą” (VII LO w Częstochowie).
Pozostali finaliści zajęli V miejsce :
Daria Tułodziecka „Tajemnice Władcy Pierścieni – misja Cassini-Huygens (I LO w Żywcu),
Edyta Kubaszko „Jeden dzień z życia kosmonauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej” (I LO w Żywcu),
Joanna Grelska „Astronomiczny quiz” (ZS nr 10 w Zabrzu),
Tomasz Klama „Wykorzystywanie ciał niebieskich” (ZSG w Częstochowie).

Wszyscy finaliści otrzymali  nagrody ufundowane przez Akademię im. J. Długosza w Częstochowie i Wydawnictwo Nowa Era oraz dyplomy.

Newsa przygotowała: p. prof. Urszula Jeruszka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego WMSA