Pamiętamy – 40 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. Władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”.

W ramach realizacji projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!” w naszej szkole  powstał kącik patriotyczno-historyczny upamiętniający historię stanu wojennego w Polsce. W jego przygotowanie zaangażowane były uczennice klasy 3c.

W szkolnym miejscu pamięci nasi uczniowie mogą zapoznać się z licznymi materiałami dotyczącymi  roku 1981, jak również poznać  historię  PRL-u, stanu wojennego oraz działalność NSZZ ,,Solidarność”.

Szczególnym miejsce refleksji są materiały historyczne przybliżające pacyfikację kopalni „ Wujek”. 16 grudnia 1981 roku wojsko  jak i oddziały ZOMO, dokonały krwawego stłumienia strajku w kopalni „Wujek”, w wyniku czego zginęło dziewięciu górników.

Uczniowie klas 3c i 3b uczestniczyli także  w projekcji filmu dokumentalnego ,,Nie zabierajcie mamy”. 

„Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który  przedstawia nieopowiedzianą do tej pory historii działaczek „Solidarności”  regionu Częstochowskiego  – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Ukazuje mechanizmy funkcjonowania systemu totalitarnego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Newsa przygotowały: p. prof. Agata Warta, p. prof. Agnieszka Warzecha.