Doposażenie pracowni biologicznej!!!

Rok 2022 rozpoczął się bardzo mocnym akcentem, a to za sprawą Zarządu Zakładu Cementowni Rudniki CEMEX Sp. z o.o. dzięki któremu nasza szkoła została wpisana na oficjalną listę beneficjentów firmy. Szczególne podziękowania kieruję do Dyrektora Zakładu, Pana Piotra Bąbelewskiego, dzięki którego życzliwości otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup 11 mikroskopów optycznych do pracowni biologicznej. Otrzymane pomoce dydaktyczne istotnie wzbogacą zajęcia, przyczyniający się tym samym do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów naszej szkoły. Ten gest na długo pozostanie w naszej pamięci….Myślę także, że w tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na politykę środowiskową firmy, przejawiająca się licznymi działaniami proekologicznymi jak m. in. ścieżka ekologiczna w Lipówce i Bierowie czy organizowany cyklicznie Dzień Bioróżnorodności i Sportu w Kamieniołomie Lipówka.

Newsa przygotował: p. prof. Michał Zych.