231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.

Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po 2 wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznice uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Po śmierci króla Jana 3 Sobieskiego o tron Polski zabiegali władcy obcych państw. Przekupywali oni niektórych magnatów polskich i starali się przeciągnąć ich na swoją stronę. Powstały różne zwalczające się obozy i stronnictwa. Powodowało to zamieszanie w kraju, pogłębiało anarchię i coraz bardziej osłabiało Polskę. Z osłabienia Rzeczypospolitej korzystali władcy sąsiednich mocarstw – Prus, Rosji i Austrii. Doprowadzili oni do 1 rozbioru Polski w 1772 r. W drugiej połowie 18 wieku, znaleźli się ludzie, jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo całkowitej utraty niepodległości. Głosili potrzebę zaprowadzenia takich zmian, które wzmocniłyby siłę państwa, np. zwiększenia armii, poprawienie sytuacji chłopów, podniesienie poziomu oświaty, ukrócenie samowoli magnatów. Najważniejszymi sprawami związanymi z reformą zajął się sejm zwany Czteroletnim lub Wielkim. Jego dziełem było uchwalenie 3 Maja 1971 roku konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na owe czasy, ustawa.

Konstytucja budziła nadzieję na wyprowadzenie Polski z niewoli i uratowanie jej zagrożonej niepodległości. Przetrwała w tradycji jako ukoronowanie starań patriotów polskich o uratowanie Ojczyzny. Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 14 miesięcy. Nastąpił bowiem 2, a potem 3 rozbiór Polski, który zlikwidował niepodległe państwo polskie, na 123 lata. W 1795 roku Polska przestała więc figurować na mapach Europy. Jej ziemie podzieliły między siebie 3 państwa zaborcze, włączając je w obręb swoich terytoriów. O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat. Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

Prezentację przygotowali uczniowie klasy 3i : Gajzner Julia, Guziak Przemysław, Kępka Justyna, Konstanciak Zofia, Lis Weronika, Siewier Natalia, Wąs Dorota

Newsa przygotowali: p. prof. Katarzyna Krawczyk, p. prof. Marcin Wieczorek.