77 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

II wojna światowa zakończyła się podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. o 22.30 czasu środkowo-europejskiego. Działania wojenne zostały przerwane o 23.01. Kapitulacja III Rzeszy oznaczała oficjalny koniec wojny w Europie, nadal jednak toczyły się walki z Japonią. Dopiero jej kapitulacja 2 września 1945 r. zakończyła II wojnę światową. Dla wielu państw klęska Niemiec nie oznaczała, niestety, odzyskania pełnej wolności. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, także dla Polski, koniec II wojny światowej był początkiem zależności od ZSRR. Wojna trwała 6 lat, a uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne przebiegały na terytorium 40 państw. Ogólne straty w ludziach były ponad 5-krotnie wyższe niż podczas I wojny światowej. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli.

W Częstochowie główne uroczystości rocznicowe odbyły się  8 maja  na pl. Pamięci Narodowej. Po wystąpieniach okolicznościowych, modlitwie ekumenicznej i apelu pamięci delegacje złożą kwiaty przed pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy I c-  Kinga Lewandowska, Jerzy Antes, Daria Zowczak, Julia Król. Organizatorem obchodów był Urząd Miasta Częstochowy oraz Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.