Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 23 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala
godz. 16:30

Klasy drugie – sala
godz. 16:30

Klasy trzecie – sala
godz. 16:30

1a – 46

2a – 38

3a – 47

1b – 45

2b – 27

3b – 23

1c – 36

2c – 17

3c – 51

1d – 52

2d – 41

3d – 37

1e – 11

2e – 22**

3e – *

1f – 26**

2f – 40

3k – 42**

2g – 39

* – Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 3e odbędzie się wcześniej w formie zdalnej.
** – Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1f, 2e oraz 3k odbędą się 30 maja o godz. 16:30.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.