Wyniki egzaminu maturalnego

Drodzy Abiturienci,

We wtorek, 5 lipca 2022 r. zapraszamy zdających po odbiór świadectw maturalnych wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

O godz. 12:00

  • w sali nr 22 – klasy: 3f – p. Aneta Michałowska,
  • w sali nr 23 – klasy: 3g, 3h – p. Jolanta Olenderek, p. Magdalena Stoińska

O godz. 13:00

  • w sali nr 22 – klasy: 3j – p. Dominika Zjawiona-Kubicka
  • w sali nr 23 – klasy: 3i, 3l – p. Justyna Stępień, p. Katarzyna Kaczmarek

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

5 lipca o godz. 8:30 uruchomiony zostanie serwis wyniki.edu.pl umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.