Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Sekcja Usług Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że do dnia 15 września 2022 r. można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego, do dnia 13.09.2022r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie miasta Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium, nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. 34 372 42 20 lub pedagog szkolny.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.