Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 19 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy drugie - sala
godz. 17:00

Klasy trzecie - sala
godz. 17:00

Klasy czwarte – sala
godz. 17:00

2a – 46

3a – *

4a – 47

2b – 45

3b – 27

4b – 42

2c – 48

3c – 38

4c – 51

2d – 52

3d – 41

4d – *

2e – 22

3e – *

4e – 36

2f – 26

3f – 40

4k – 23

3g – *

* – Zebranie z Rodzicami uczniów klas 3a, 3e, 3g, 4d odbędzie się w poniedziałek, 26 września 2022 r. o godz. 17.00. Klasa 3a – sala 38, klasa 3e – sala 22, klasa 3g – sala 36, klasa 4d – sala 23.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.