OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU, której celem jest:

·  pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia i żywności,

·  upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,

Tematyka wiodąca:  Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu

Etap szkolny II dekada października 2022 r.

Etap okręgowy 02 grudnia 2022 r.

Etap centralny 22-24 marca 2023 r.

Zawody olimpiady mają charakter indywidualny.

Do 30 września – zgłoszenie szkoły do właściwego Okręgu.

Do 15 października zgłoszenie przez Komisje Okręgowe do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do sali 46 (S. Denis). więcej informacji można uzyskać pod linkiem Regulamin_Olimpiady.pdf (owoz.pl)

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis