HARMONOGRAM OLIMPIAD Z HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, WIEDZY O PRAWIE

OLIMPIADY  COPTIOSH

1/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

- termin zgłoszeń – do 13.11.2022 r.

- I etap szkolny – 15.11.2022 r. o g. 8.00

- II etap okręgowy – 07.01.2023 r.

- III etap centralny (w Golubiu Dobrzyniu) – 04.04.2023 r.

2.  Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

- termin zgłoszeń – do 27.11.2022 r.

- I etap szkolny – 29.11.2022 r. o g. 9.00

- II etap okręgowy – 21.01.2023 r.

- III etap centralny (w Białymstoku) – 15.04.2023 r.

XLIX OLIMPIADA HISTORYCZNA

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 16 IX 2022 – zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historyczne – opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2022 – powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej – przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2022 – przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy  zgody na przetwarzanie danych osobowych – rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ:

Starożytność

Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

 Nowożytna

Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

 Historia XIX wieku

Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

 Historia XX wieku

Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

 Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

Historia regionu

Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM :

do 31 X 2022 r. – zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie

25 XI 2022 r. (godz. 9.00) – zawody szkolne

28 I 2023 r. (godz. 9.00) – zawody okręgowe

01-02 IV 2023 r. – zawody centralne w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE:

- etap szkolny – 21 XI 2022r.

- etap okręgowy – 04 III 2023r.

- etap centralny – 01 IV 2023r

Newsa przygotowała:  p. prof. A. Warzecha, p. prof. A. Warta.