Wycieczka do Muzeum Poświatowskiej

W dn. 18.11.2022 klasa III B pod opieką p. prof. D. Żesławskiej i p. prof. Sylwii Płaczek zwiedzała Muzeum Poświatowskiej, znajdujące się przy ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie. Po muzeum oprowadzał brat poetki p. Zbigniew Myga. Dokonał też prelekcji na temat życia i twórczości Haliny Poświatowskiej oraz zaprezentował film powstały przy współpracy IPN dotyczący poetki. P. Myga zapoznał uczniów z historią choroby poetki, która jak wiadomo miała wadę serca- zmianę w wsierdziu (wadę zastawki dwudzielnej), która była spowodowana powikłaniami po anginie nieleczonej w dzieciństwie antybiotykami. Bakterie paciorkowca zaatakowały organizm i spowodowały zapalenie stawów a następnie wadę serca u poetki. Poetka przeszła skomplikowaną operacje serca w Stanach Zjednoczonych. Po operacji nie zgłaszając tego polskim władzom paszportowym, złożyła wniosek o pełne stypendium w prestiżowym college’u dla bogatych dziewcząt, Smith College, w Berkshires w Northampton. Stypendium zostało przyznane pomimo braku odpowiedniej znajomości języka angielskiego przez Poświatowską. Jak wspominał p. Myga, siostra była niesamowicie zdolna i w pół roku nauczyła się angielskiego. Poetka ukończyła college po trzech latach, o rok szybciej niż przewidywał to tamtejszy tok studiów. Poświatowska, stęskniona za rodziną, powróciła do Polski. Po powrocie zamieszkała w Krakowie. Zdała na IV rok studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i wprowadziła się do Domu Literatów. Pracowała też jako asystentka na UJ. W 1967 stan jej zdrowia był bardzo zły, dlatego podjęto decyzję o kolejnej operacji serca, tym razem w Warszawie, jednak po operacji poetka zmarła w wyniku powikłań zakrzepowo-zatorowych. P. Myga opowiadał również o mężu Haliny Poświatowskiej, Adolfie Poświatowskim, który zmarł po dwóch latach małżeństwa z Haliną, zresztą też chorującego na serce. Wiersze Poświatowskiej były tłumaczone na wiele języków. Można stwierdzić, że była drugą po Szymborskiej najchętniej czytaną polską poetką na świecie.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek.