Euroscola 2023

W dniu 2 marca 2023, uczniowie VII LO mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji Euroscoli w formule on line. Wydarzenie to było możliwe dzięki udziałowi w projekcie EPAS, Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego.  Euroscola, to wydarzenie w którym młodzież Unii Europejskiej może wcielić się w rolę europarlamentarzysty, poznać bliżej sposób działania, procedowania ustaw, specyfiki prac komisji.

Zanim doszło do spotkania, należało się do niego przygotować merytorycznie, zapoznając się z treściami zawartymi w dostarczonych materiałach, aby móc swobodnie uczestniczyć w dyskusji w temacie: A Europe of equal opportunities? The European Parliament’s defence of Women’s Rights and Gender Equality.

Grupa aktywnych i zainteresowanych przyszłością uczniów z klas: 1f, 2b, 3b oraz 4b pod opieką nauczycielek: pani Joanny Wołkowickiej i Katarzyny Korneckiej-Nalewajki, wzięła udział w tym prestiżowym wydarzeniu, łącząc się z Parlamentem w Strasburgu.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania z sali zwanej „Hemicircle” pełnej uczniów biorących udział w obradach w siedzibie  Europarlamentu. Następnie usłyszeliśmy słowa powitania od Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego pani Roberty Metsoli. Jej krótkie wystąpienie, było jednocześnie wezwaniem do angażowania się i wywierania wpływu na rządzących w sprawach, które tak jak przewodni temat spotkania, dotyczą  każdego z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kolejnym punktem programu, było spotkanie ze specjalistami, wraz z możliwością zadawania pytań dotyczących głównej tematyki, jak i innych interesujących obszarów życia.  Młodzież naszej Szkoły mogła formułować swoje pytania dzięki platformie Slido, na której to widoczne były wszystkie pytania uczestników debaty. Spośród nadesłanych propozycji pytań i pomysłów, pozostali uczestnicy mogli głosować na najbliższe ich poglądom.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pana Dimitrios PAPADIMOULIS, jednego w wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego,  który również odpowiadał na pytania uczniów. Na zakończenie podziękował uczniom i nauczycielom, podkreślając rolę młodego pokolenia w nieuniknionej zmianie jaka musi nastąpić abyśmy mogli myśleć o przyszłości.

Uczestnictwo w Euroscoli, to możliwość wymiany myśli, opinii, poznania punktu widzenia osób decyzyjnych oraz ekspertów ale i uczestników z innych krajów. To okazja do zainteresowania młodzieży przyszłym kształtem Europy, kierunkami rozwoju, poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, nauki odpowiedzialności. Młodzież naszej Szkoły wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w dyskusję, stawiając bardzo dojrzałe pytania w trakcie debaty. Wierzymy, że spotkanie było cennym doświadczeniem oraz inspiracją do dalszych działań.

To była kolejna już edycja Euroscoli, w jakiej uczestniczyliśmy, mamy nadzieję, że nie ostatnia!

Newsa przygotowały: p. prof. Joanna Wołkowicka i p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka