Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 20 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze -
sala godz. 16:30

Klasy drugie -
sala godz. 16:30

Klasy trzecie -
sala godz. 17:30

Klasy czwarte – sala godz. 17:30

1a – *

2a – 46

3a – 38

4a – 47

1b – 23

2b – 45

3b – 27

4b – 42

1c – 39

2c – 51

3c – 39

4c – 51

1d – 38

2d – 52

3d – 41

4d – 26

1e – 22

2e – 36

3e – 22

4e – 36

1f – *

2f – 26

3f – 40

4k – 23

1g – 27

-

3g – 46

-

* – Zebranie z Rodzicami uczniów klas 1a i 1f odbyły się wcześniej.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.