Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze -
sala godz. 16:30

Klasy drugie -
sala godz. 16:30

Klasy trzecie -
sala godz. 17:30

1a – 11

2a – 37

3a – 38

1b – 23

2b – 17

3b – 27

1c – 39

2c – 51

3c – 39

1d – 38

2d – 52

3d – 41

1e – 22

2e – 36

3e – 22

1f – 40

2f – 26

3f – 40

1g – 27

-

3g – 46

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.