Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2023 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 38

1b – 27

1c – 51

1d – 39

1e – 36

1f – 37

1g – 40

1h – 47

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.