Stypendium szkolne 2023/2024

Sekcja Usług Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że do dnia 15 września 2023 r. można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego, do dnia 14.09.2023r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie miasta Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium, nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto, dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 netto.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. POW 2 tel. 34 372 42 20 lub pedagog szkolny, p. Agnieszka Wrońska-Radosz.

2. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2023_2024.

3. STYPENDIUM SZKOLNE-wniosek_2023_2024.

5. Oświadczenie_osoby_o_formie stypendium szkolnego.

6. Oświadczenie_osoby_praca_DORYWCZA 2022_2023.

7. 2023_24 Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

8. Oświadczenie działalności na zasadach OGÓLNYCH 2023_2024.

9. Oświadczenie_dochód_RYCAŁT 2023_2024.

10. zaś. o dochodach ETAT 2023_2024

11. zaświadczenie dochód_CIS_zaśw. 2023_2024

12. Klauzula AU- Ukraina

13. Zaś. wychowanie fizyczne 2023_2024.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz