Akcja „Podaruj wiersz”

Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie pragnie zaprosić uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Celem akcji jest odręczne przepisanie wybranego przez siebie wiersza (nie musi to być wiersz Zbigniewa Herberta) i ofiarowania go komuś, dla kogo to może być ważne. My chcemy zebrać wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przepisane przez Was wiersze i podarować podopiecznym seniorom Hospicjum Ziemi Częstochowskiej.

Działania, do których zapraszamy, sprowadzają się do czterech kroków:

sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece),

wybranie jednego z nich,

odręczne przepisanie wybranego wiersza na przygotowanej karcie papeterii i zapakowanie w kopertę lub przygotowanie ozdobnej kartki z wierszem,

przyniesienie wiersza do szkolnej biblioteki do p. prof. Sylwii Płaczek lub wrzucenie do oznaczonego pudełka na łączniku do 13.10.2023.

Zachęcamy do udziału w akcji. Mamy nadzieję, że będzie cieszyła się dużym powodzeniem, nie jest zbyt pracochłonna a może komuś sprawić radość.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek