Warsztaty dendrologiczne

W dniu 15 września w parkach podjasnogórskich klasy drugie o profilu biol-chem-ang (klasa 2a i klasa 2g) w ramach lekcji biologii brali czynny udział w warsztatach dendrologicznych. W trakcie zajęć uczniowie oznaczali gatunki drzew i krzewów oraz poznawali budowę morfologiczna organów wegetatywnych roślin.

Newsa przygotował: p. prof. Michał Zych