Wizyta nauczycieli z Bambergu

Tradycją stało się, że w okresie poświątecznym gościliśmy nauczycieli stażystów oraz nauczycieli akademickich z Bambergu (Niemcy). Ten projekt hospitacyjny to rezultat porozumienia podpisanego przez Urząd Miasta Częstochowy oraz  Dientzenhofer – Gymnasium Bamberg w lipcu 2015 r. Obecnie projektem kieruje I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym im. gen. J. Sowińskiego.
Spotkanie rozpoczęło się dnia 7 stycznia 2024 roku od uroczystej kolacji, na której był obecny zastępca prezydenta Częstochowy pan Ryszard Stefaniak, koordynatorzy projektu oraz zaproszeni goście. W poniedziałek 8 stycznia naszą szkołę odwiedzili nauczyciele-referendarze pan David Gerstacker oraz pan Frederick Hartung. Obaj panowie są nauczycielami historii i języka angielskiego. Goście z Niemiec wraz z opiekunką projektu z ramienia naszego Liceum p. prof. Eliną Szago-Lalak hospitowali lekcję historii u p. prof. Łukasza Cholewińskiego, który opowiadał o powstaniu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz lekcję przedsiębiorczości u p. prof. Marty Brymory, na której omawiany był temat roli i funkcji pieniądza. Na kolejnej lekcji odbyło się spotkanie młodych nauczycieli z młodzieżą szkolną, na którym przy słodkim poczęstunku opowiedzieliśmy o systemie kształcenia w naszym liceum. Niemieccy nauczyciele podkreślili duże zaangażowanie młodzieży w różnego rodzaju aktywności pozalekcyjne, koła zainteresowań, oraz działalność charytatywną. Nie umknął również ich uwadze wysoki poziom znajomości języka angielskiego.
Pragnę podziękować Dyrekcji oraz wszystkim zaangażowanym nauczycielom za pomoc i gościnność w naszej szkole.

Newsa przygotowała p. prof. Elina Szago-Lalak