Wydanie świadectw maturalnych.

We wtorek, 9 lipca 2024 r. zapraszamy zdających po odbiór świadectw maturalnych wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

O godz. 12:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4a – p. Katarzyna Wilk,
  • w sali nr 23 – klasy: 4b, 4c – p. Dorota Żesławska, p. A Kowalska

O godz. 13:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4d, 4e – p. Kamila Bekus, p. Tatiana Cieślak
  • w sali nr 23 – klasy: 4f, 4g – p. Dariusz Stępień, p. Magdalena Kałużna

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Zdający okazują dowody osobiste.

9 lipca o godz. 8:30 uruchomiony zostanie serwis wyniki.edu.pl umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.